Bản in     Gởi bài viết  
Công văn 2115/BNV-CQĐP V/v hướng dẫn mẫu hồ sơ đề án sắp xếp các ĐVHC cấp huyện, cấp xã thực hiện trong giai đoạn 2019 - 2021 
 Xem file đính kèm: 2115/BNV-CQĐP
[Trở về]