Bản in     Gởi bài viết  
Công văn 2652/BNV-CQĐP V/v phương án tổng thể sắp xếp các ĐVHC cấp huyện, cấp xã của tỉnh Quảng Bình trong giai đoạn 2019 - 2021 
 Xem file đính kèm: 2652/BNV-CQĐP
[Trở về]