Bản in     Gởi bài viết  
Nghị quyết 32/NQ-CP ban hành kế hoạch thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 - 2021 
 Xem file đính kèm: 32/NQ-CP
[Trở về]