Bản in     Gởi bài viết  
Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 - 2021 
 Xem file đính kèm: 653/2019/UBTVQH14
[Trở về]