Bản in     Gởi bài viết  
Phương án sắp xếp đơn vị hành chính phường Đồng Mỹ và phường Hải Đình thành phường Đồng Hải thuộc thành phố Đồng Hới 
 Xem file đính kèm: Phương án
[Trở về]