Bản in     Gởi bài viết  
Quyết định 2157/QĐ-UBND về việc ban hành kế hoạch triển khai thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2019 - 2021 
 Xem file đính kèm: 2157/QĐ-UBND
[Trở về]