Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
Tra Cứu VĂN BẢN
Từ cần tìm :
>>Nâng cao
STT Số / Ký hiệu Trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ban hành File Hiệu lực VB(còn/hết)
1 740/TB-UBND Về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất T.P Đồng Hới 26/10/2020 Còn
2 103/KH-UBND Thực hiện chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù trên địa bàn thành phố Đồng Hới T.P Đồng Hới 05/03/2019 Còn
3 979/QĐ-UBND V/v Công bố kết quả hệ thống văn hóa văn bản quy phạm pháp luật của HĐND-UBND thành phố Đồng Hới kỳ 2014-2018 T.P Đồng Hới 28/02/2019 Còn
4 224/BC-KTXH BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2018 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2019 T.P Đồng Hới 27/11/2018 Còn
5 5704/QĐ-UBND V/v thành lập Ban chi chỉ đạo thực hiện đề án tổng thể đơn giản hoá thủ tục hành chính , giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2018-2020 T.P Đồng Hới 20/11/2018 Còn
6 5675/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm và thông báo thu hồi đất để giải phóng mặt bằng công trình đường dây 500kV Quảng Trạch -Dốc Sỏi đoạn đi qua thành phố Đồng Hới T.P Đồng Hới 16/11/2018 Còn
7 5648/QĐ-UBND V/v điều chỉnh Quyết định số 27/QĐ-UBND ngày 03/01/2018 của UBND thành phố Đồng phê duyệt chỉ định thầu tư vấn, khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình HTKT khu đất ở TDP 4 (khu vực đồi 32) phường Bắc Lý,thành phố Đồng Hới T.P Đồng Hới 15/11/2018 Còn
8 264/KH-UBND Tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND thành phố Đồng Hới năm 2015 T.P Đồng Hới 01/10/2015 Còn
9 157/TB-UBND về việc nắm bắt nhu cầu tham gia tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo năm 2015-2016 UBND TP 13/07/2015 Còn
10 183/KH-UBND Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống công an nhân dân việt nam (19/8/1945-19/8/2015) và 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc (19/8/2005-19/8/2015) UBND TP 01/07/2015 Còn
11 76/BC-UBND Báo cáo tiến độ kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dung đất năm 2014 UBND TP 01/07/2015 Còn
12 152/TB-UBND V/v thụ lý giải quyết tố cáo UBND TP 30/06/2015 Còn
13 151/TB-UBND V/v điều chỉnh nội dung điểm 11 tại Thông báo số 131/TB-UBND ngày 08/6/2015 của UBND thành phố UBND TP 26/06/2015 Còn
14 146/TB-UBND Thông báo nội dung phiên họp UBND thành phố ngày 16/6/2015 UBND TP 25/06/2015 Còn
15 74/BC-UBND Báo cáo tình hình thực hiện Luật tiếp công dân, công tác giải quyết khiếu nại tố cáo từ ngày 16/12/2014-15/6/2015 trên địa bàn thành phố Đồng Hới UBND TP 25/06/2015 Còn
16 68/BC-UBND Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị Quyết số 41-NQ/TW ngày 15/11/2014 của Bộ chính trị về bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước UBND TP 18/06/2015 Còn
17 65/BC-UBND Báo cáo tình hình thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015 tại thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình UBND TP 16/06/2015 Còn
18 140/TB-UBND Kết luận của đồng chí Trần Đình Dinh Chủ tịch UBND Thành phố tại cuộc họp rà soát tình hình thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới UBND TP 16/06/2015 Còn
19 64/BC-UBND Báo cáo tình hình thực hiện công tác Dân vận chính quyền và Quy chế dân chủ cơ sở 6 tháng đầu năm 2015 UBND TP 15/06/2015 Còn
20 63/BC-UBND Báo cáo thống kê ngành xây dựng 6 tháng đầu năm 2015 UBND TP 15/06/2015 Còn
Trang :
1