Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

265 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 4

  • Hôm nay 1367

  • Tổng 3.391.237

Hướng dẫn xây dựng kế hoạch hành động của tập thể, kế hoạch làm theo của cá nhân về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Ban Biên tập Website Đồng Hới đăng tải Hướng dẫn số 25-HD/BTGTU ngày 05/5/2022 của Ban Tuyên giáo Thành ủy về hướng dẫn xây dựng kế hoạch hành động của tập thể, kế hoạch làm theo của cá nhân về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 và các biểu mẫu kèm theo.

Chi tiết hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Thành ủy: /documents/45508/0/25-HD-BTG+%28ch%C3%ADnh%29%2806.05.2022_16h29p38%29_signed.pdf/6f2c0396-e81c-d94f-ea12-4cc5797aa800?t=1652059782635