Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

268 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 8

  • Hôm nay 512

  • Tổng 4.043.473

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về lợi ích của tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Căn cứ Kế hoạch số 137/KH-UBND ngày 08/4/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Hới về việc triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ em từ 5-11 tuổi tại thành phố Đồng Hới; Công văn số 948/SYT-NVY ngày 15/4/2022 của Sở Y tế tỉnh Quảng Bình về việc triển khai Chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi, ngày 10/5/2022, UBND thành phố đã ban hành công văn số 669/UBND-PGDĐT về đẩy mạnh công tác tuyên truyền về lợi ích của tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi, trong đó yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các xã, phường triển khai thực hiện một số nội dung như sau:

1. Đẩy mạnh và thực hiện công tác tuyên truyền, vận động người dân ủng hộ Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ từ 5-11 tuổi trên địa bàn theo tinh thần “Tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 là quyền lợi đối với trẻ, là trách nhiệm đối với cộng đồng”.

2. Tăng cường thông tin về loại vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi, lợi ích của vắc xin, tính an toàn của vắc xin, khuyến cáo về tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ từ 5-11 tuổi an toàn, theo dõi và xử trí phản ứng sau tiêm chủng.

3. Thông báo lịch tiêm, tạo điều kiện để phụ huynh đưa trẻ trong độ tuổi đủ điều kiện đi tiêm chủng kịp thời theo kế hoạch.

Chi tiết Công văn: /documents/45508/0/669-UBND-PGDDT%2811.05.2022_08h06p14%29_signed.pdf/3d712a28-fb27-d30b-cb00-2b7d97ca7ddc?t=1652260785790