Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

265 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 1

  • Hôm nay 213

  • Tổng 3.461.339

Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Trang Thông tin Điện tử Thành phố Đồng Hới đăng tải Thông báo của UBND thành phố về Kết quả lựa chọn tổ chức Đấu giá tài sản Quyền sử dụng 29 thửa đất ở thuộc Dự án Hạ tầng Kỹ thuật khu đất ở xã Đức Ninh, thành phố Đồng Hới, kết quả như sau:

1. Tên địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản được lựa chọn: Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình.

Địa chỉ: 52 Nguyễn Hữu Cảnh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

2. Tổng số điểm của tổ chức đấu giá tài sản được lựa chọn: 90/100

3. Tổ chức đấu giá tài sản bị từ chối xem xét, đánh giá hồ sơ kèm theo lý do từ chối (nếu có): không.

Thông tin chi tiết Kết quả kết quả chấm điểm và các thông tin liên quan trong Thông báo của UBND thành phố Đồng Hới:

/documents/45508/0/Document+%283%29.pdf/c98d368a-ddda-18ba-58fd-4c821a4fb4c1?t=1655092907837