Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

265 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 1

  • Hôm nay 136

  • Tổng 3.461.262

Quyết định điều chỉnh vị trí, địa điểm công trình, dự án trong Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thành phố Đồng Hới

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Trang Thông tin Điện tử thành phố Đồng Hới đăng tải Quyết định số 1456/QĐ-UBND ngày 03/6/2022 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc điều chỉnh vị trí, địa điểm công trình, dự án trong Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thành phố Đồng Hới để người dân thành phố được biết. Chi tiết theo Quyết định và Sơ đồ vị trí kèm theo

Quyết định của UBND tỉnh: /documents/45508/0/vbdi_1456_QD-UBND%2806.06.2022_16h42p34%29_signed.pdf/4a9ff18e-44a6-a4e3-2d7d-0cd75dee666d?t=1655288409914

Sơ đồ điều chỉnh quy hoạch:/documents/45508/0/doc+2022-06-15+10.26.41+%281%29.pdf/af56d1d7-a955-c600-a6f8-d43cf66e7250?t=1655288577828