Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

265 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 2

  • Hôm nay 206

  • Tổng 3.461.332

Niêm yết việc đấu giá tài sản

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Trang Thông tin điện tử thành phố đăng tải Bản niêm yết việc đấu giá tài sản: Quyền sử dụng 29 thửa đất ở thuộc Dự án Hạ tầng kỹ thuật khu đất ở xã Đức Ninh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình đê các cơ quan, đơn vị, các tổ chức cá nhân biết.

Chi tiết về thông tin Bản niêm yết đấu giá: /documents/45508/0/Ni%C3%AAm+y%E1%BA%BFt+%C4%91%C3%A1u+gi%C3%A1+29+th%E1%BB%ADa+%C4%91%E1%BB%A9c+ninh.pdf/0484bf3a-af04-387a-748e-397f76fe97e9?t=1655803908764