Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

267 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 1

  • Hôm nay 669

  • Tổng 3.511.145

Tăng cường triển khai các biện pháp kiểm soát phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn thành phố

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Theo thông tin của Cục Thú y, tính đến ngày 30/6/2022, bệnh Dịch tả lợn Châu Phi đã xảy ra ở 17 xã thuộc 4 huyện (Quảng Trạch, Tuyên Hóa, Minh Hóa, Quảng Ninh) làm 842 con lợn mắc bệnh, buộc tiêu hủy với tổng trọng lượng hơn 61.739 kg. Riêng trong tháng 5, 6 năm 2022, bệnh Dịch tả lợn Châu Phi đã bùng phát ở các địa phương, chủ yếu tập trung các hộ nuôi nhỏ lẻ với tần suất cao, tăng gấp 3 lần số xã có dịch và gấp 15 lần số lợn mắc bệnh, tiêu hủy so với tháng 01 năm 2022.

Để chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn thành phố, UBND thành phố đã ban hành Công văn số 1135/UBND-KT ngày 12/7/2022 về việc Tăng cường triển khai các biện pháp kiểm soát phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn thành phố.

Theo đó, UBND thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các xã, phường tiếp tục thực hiện quyết liệt và đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh, của Thành phố; triển khai có hiệu quả Kế hoạch số 471/KH-UBND ngày 04/12/2020 của UBND thành phố về phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn thành phố Đồng Hới giai đoạn 2020-2025; Kế hoạch số 660/KH-UBND ngày 30/12/2021 của UBND thành phố về phòng, chống dịch bệnh động vật năm 2022.

Bên cạnh đó, UBND các xã phường tập trung chỉ đạo quyết liệt, nhằm hạn chế dịch bệnh phát sinh và lây lan. Phát huy vai trò và trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác phòng, chống dịch bệnh, không chủ quan, lơ là để dịch bệnh tái phát, lây lan ra diện rộng; củng cố, tăng cường năng lực hệ thống thú y cấp xã đảm bảo đủ năng lực để tổ chức chống dịch kịp thời, hiệu quả.

Phòng Kinh tế thành phố, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thành phố phối hợp với UBND các xã, phường tăng cường chỉ đạo, giám sát, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi; hướng dẫn người dân áp dụng các biện pháp an toàn sinh học trong chăn nuôi, vệ sinh tiêu độc khử trùng bằng vôi bột, hóa chất; phối hợp, kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp giết mổ động vật không đúng quy định

Phòng Tài chính-Kế hoạch phối hợp với Phòng Kinh tế tham mưu UBND thành phố kịp thời hỗ trợ kinh phí cho người chăn nuôi bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh năm 2021 và các tháng đầu năm 2022 để người dân sớm khôi phục sản xuất khi có chủ trương, chính sách cụ thể của Chính phủ, UBND tỉnh.

Ngoài ra, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm thành phố căn cứ tình hình dịch bệnh động vật trên cả nước, trên địa bàn tỉnh, thành phố tham mưu, đề xuất các phương án phòng chống dịch bệnh kịp thời, hiệu quả. Phòng Văn hóa thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông thành phố phối hợp tuyên truyền về tác hại, nguy cơ, dấu hiệu nhận biết và các biện pháp phòng, chống các loại dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm, đặc biệt là bệnh Dịch tả lợn Châu Phi.