Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

267 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 1

  • Hôm nay 655

  • Tổng 3.511.131

Lịch công tác tuần từ ngày 01/8 - 07/8/2022

Xem với cỡ chữ : A- A A+

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO HĐND – UBND THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI

                                                                                   

Thứ 2

01/8/2022

SÁNG

Đ/c Hoàng Ngọc Đan đi công tác đến hết ngày 7/8/2022

Đ/c Nguyễn Thị Mỹ Lợi, Lê Hòa Sơn làm việc tại cơ quan

Đ/c Hoàng T.Thanh Nhung họp tại tỉnh

Đ/c Nguyễn Đức Cường tiếp công dân tại thành phố

CHIỀU

Đ/c Nguyễn Thị Mỹ Lợi, Lê Hòa Sơn làm việc tại cơ quan

Đ/c Hoàng T.Thanh Nhung họp tại tỉnh

Đ/c Nguyễn Đức Cường họp tại Sở KHĐT

Thứ 3

02/8/2022

SÁNG

Đ/c Nguyễn Thị Mỹ Lợi, Hoàng T. Thanh Nhung, Lê Hòa Sơn làm việc tại cơ quan

Đ/c Nguyễn Đức Cường công bố Quyết định thanh tra

CHIỀU

Đ/c Nguyễn Thị Mỹ Lợi đi cơ sở

Đ/c Hoàng T.Thanh Nhung công bố kết luận giám sát tại xã Lộc Ninh, xã Đức Ninh

Đ/c Nguyễn Đức Cường, Lê Hòa Sơn làm việc tại cơ quan

Thứ 4

03/8/2022

SÁNG

Đ/c Nguyễn Thị Mỹ Lợi, Lê Hòa Sơn làm việc tại cơ quan

Đ/c Hoàng T.Thanh Nhung họp tại tỉnh (cả ngày)

Đ/c Nguyễn Đức Cường đi cơ sở

CHIỀU

Đ/c Nguyễn T. Mỹ Lợi, Nguyễn Đức Cường làm việc tại cơ quan

Đ/c Lê Hòa Sơn Làm việc với Đảng ủy xã Quang Phú

Thứ 5

04/8/2022

  SÁNG

Đ/c Nguyễn Thị Mỹ Lợi đi cơ sở

Đ/c Hoàng T.Thanh Nhung họp trực tuyến công tác phòng chống dịch Covid-19

Đ/c Nguyễn Đức Cường họp Ban cưỡng chế thu hồi đất

Đ/c Lê Hòa Sơn làm việc tại cơ quan

CHIỀU

Đ/c Nguyễn Thị Mỹ Lợi, Lê Hòa Sơn làm việc tại cơ quan

Đ/c Hoàng T.Thanh Nhung họp tại tỉnh

Đ/c Nguyễn Đức Cường dự Hội nghị triển khai công tác PCTT-TKCN

Thứ 6

05/8/2022

SÁNG

Đ/c Nguyễn Thị Mỹ Lợi, Nguyễn Đức Cường, Lê Hòa Sơn làm việc tại cơ quan

Đ/c Hoàng T.Thanh Nhung dự Khai mạc huấn luyện Tiểu đoàn dự bị động viên Nhật Lệ năm 2022

CHIỀU

Đ/c Nguyễn Thị Mỹ Lợi, Hoàng T. Thanh Nhung làm việc với Đảng ủy phường Đồng Hải

Đ/c Nguyễn Đức Cường đi cơ sở

Đ/c Lê Hòa Sơn làm việc tại cơ quan

Thứ 7

06/8/2022

Cả ngày

Đ/c Hoàng Thị Thanh Nhung trực lãnh đạo UBND TP

19h: Dự Lễ hội âm nhạc tổng kết giải chạy

CN

07/8/2022

Cả ngày

Đ/c Hoàng Thị Thanh Nhung trực lãnh đạo UBND TP