Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

277 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 8

  • Hôm nay 266

  • Tổng 5.874.762

Lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Xem với cỡ chữ : A- A A+

        Thực hiện Kế hoạch số 23/KH-UBND ngày 18/01/2023 của UBND thành phố về việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), Trang Thông tin điện tử thành phố Đồng Hới đăng tải toàn văn dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); Nghị quyết số 671/NQ-UBTVQH15 ngày 23/12/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); Nghị quyết số 170/NQ-CP ngày 23/12/2022 của Chính phủ ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); Kế hoạch số 57/KH-UBND ngày 13/01/2023 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); Kế hoạch số 23/KH-UBND ngày 18/01/2023 của UBND thành phố về việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) trên Trang thông tin điện tử của  thành phố Đồng Hớ để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tiếp cận, nghiên cứu và đóng góp ý kiến. 

         Hình thức lấy ý kiến: Các cơ quan, tổ chức cá nhân đóng góp ý kiến về Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) thông qua:

        - Góp ý trực tiếp hoặc bằng văn bản gửi đến cơ quan, tổ chức: HĐND và UBND thành phố Đồng Hới; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các tổ chức thành viên; Hội Nông dân thành phố; các phòng, ban, đơn vị, cơ quan, đoàn thể thuộc thành phố; HĐND và UBND các xã, phường

        - Thảo luận tại các hội nghị, hội thảo của thành phố, của các cơ quan và theo từng địa bàn xã, phường do cơ quan có trách nhiệm tổ chức;

        Thời gian lấy ý kiến Nhân dân về nội dung dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi): đến ngày 28/02/2023

         Nội dung chi tiết các văn bản:

        - Toàn văn dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); 

        - Nghị quyết số 671/NQ-UBTVQH15 ngày 23/12/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); 

        - Nghị quyết số 170/NQ-CP ngày 23/12/2022 của Chính phủ ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); 

        - Kế hoạch số 57/KH-UBND ngày 13/01/2023 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); 

        - Kế hoạch số 23/KH-UBND ngày 18/01/2023 của UBND thành phố về việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).