Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

268 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 8

  • Hôm nay 368

  • Tổng 4.043.329

Lịch công tác tuần từ ngày 06/03/2023 - 12/03/2023

Xem với cỡ chữ : A- A A+

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO HĐND – UBND THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI

                                                                                   

Thứ 2 06/03/2023

SÁNG

Đ/c Hoàng Ngọc Đan hội ý Thường trực Thành ủy

Đ/c Nguyễn Thị Mỹ Lợi đi cơ sở (cả ngày),

Đ/c Hoàng T.Thanh Nhung, Nguyễn Đức Cường, Lê Hòa Sơn làm việc tại cơ quan

CHIỀU

Đ/c Hoàng Ngọc Đan, Hoàng T.Thanh Nhung, Lê Hòa Sơn làm việc tại cơ quan

Đ/c Nguyễn Đức Cường dự Hội nghị lấy ý kiến dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Thứ 3

07/03/2023

SÁNG

Đ/c Hoàng Ngọc Đan, Nguyễn Thị Mỹ Lợi, Hoàng T.Thanh Nhung, Nguyễn Đức Cường, Lê Hòa Sơn làm việc tại cơ quan

CHIỀU

Đ/c Hoàng Ngọc Đan đi cơ sở

Đ/c Nguyễn Thị Mỹ Lợi, Lê Hòa Sơn làm việc tại cơ quan

Đ/c Hoàng T.Thanh Nhung dự Hội nghị Tư pháp

Đ/c Nguyễn Đức Cường dự Kỷ niệm 30 năm ngày thành lập cơ quan làm công tác dân tộc

Thứ 4

08/03/2023

SÁNG

Đ/c Hoàng Ngọc Đan, Hoàng T.Thanh Nhung, Nguyễn Đức Cường, Lê Hòa Sơn Hội ý lãnh đạo UBND TP

Đ/c Nguyễn Thị Mỹ Lợi làm việc tại cơ quan

CHIỀU

Đ/c Hoàng Ngọc Đan họp tại tỉnh

Đ/c Nguyễn Thị Mỹ Lợi, Hoàng T.Thanh Nhung đi cơ sở

Đ/c Nguyễn Đức Cường làm việc với Đoàn Thanh tra theo Quyết định số 3174/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND thành phố

Đ/c Lê Hòa Sơn làm việc với phòng QLĐT về công tác quản lý trật tự xây dựng

Thứ 5

09/03/2023

  SÁNG

Đ/c Hoàng Ngọc Đan họp tại tỉnh

Đ/c Nguyễn Thị Mỹ Lợi, Hoàng T.Thanh Nhung, Lê Hòa Sơn làm việc tại cơ quan

Đ/c Nguyễn Đức Cường họp GPMB tại tỉnh

CHIỀU

Đ/c Hoàng Ngọc Đan, Nguyễn Đức Cường họp bàn phương án giải quyết đối với ông Đặng Xuân Tương, phường Nam Lý

Đ/c Nguyễn Thị Mỹ Lợi, Lê Hòa Sơn làm việc tại cơ quan

Đ/c Hoàng T.Thanh Nhung họp Ban Chỉ đạo Phố đi bộ

Thứ 6

10/03/2023

SÁNG

Đ/c Hoàng Ngọc Đan họp tại tỉnh

Đ/c Nguyễn Thị Mỹ Lợi, Lê Hòa Sơn làm việc tại cơ quan

Đ/c Hoàng T.Thanh Nhung họp Đảng ủy cơ quan chính quyền

Đ/c Nguyễn Đức Cường họp BCĐ phòng chống dịch gia súc, gia cầm tỉnh

CHIỀU

Đ/c Hoàng Ngọc Đan, Hoàng T.Thanh Nhung, Lê Hòa Sơn dự Hội nghị Giao ban tháng 3/2023

Đ/c Nguyễn Thị Mỹ Lợi làm việc tại cơ quan

Đ/c Nguyễn Đức Cường dự Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện QĐ số 48/2010/QĐ-TTg

Thứ 7 11/03/2023

Cả ngày

Đ/c Hoàng Ngọc Đan trực lãnh đạo UBND thành phố

CN

12/03/2023

Cả ngày

Đ/c Hoàng Ngọc Đan trực lãnh đạo UBND thành phố