Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

275 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 10

  • Hôm nay 18130

  • Tổng 5.341.803

Bộ máy tổ chức của Hội đồng nhân dân thành phố

Xem với cỡ chữ : A- A A+

THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI
 KHÓA XXII, NHIỆM KỲ 2021 - 2026 
 
 
 
 
 Chủ tịch 
Trần Phong
 
 
 
 
 
 
 
 Phó Chủ tịch 
Nguyễn Thị Mỹ Lợi
 
 
 
 
 
 
Ủy viên - Trưởng Ban 
Kinh tế - Xã hội
Nguyễn Hữu Phước
 
 
 
Ủy viên - Trưởng Ban 
Pháp chế
Nguyễn Thị Nguyên
 
 
ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN KHÓA XXII, NHIỆM KỲ 2021 - 2026
 

TT

HỌ TÊN
CHỨC VỤ/ĐƠN VỊ CÔNG TÁC
Tổ đại biểu số 1: Lộc Ninh - Quang Phú
1.      
Nguyễn Thị Mỹ Lợi
UVTV - Phó Chủ tịch HĐND thành phố
2.      
Trương Thanh Bình
TUV - Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố
3.      
Nguyễn Văn Cội
TUV - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã Lộc Ninh
4.      
Nguyễn Thị Phương Thủy
Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã Quang Phú
Tổ đại biểu số 2: Bắc Lý
5.      
Hoàng Ngọc Đan
Phó Bí thư Thành ủy - Chủ tịch UBND thành phố
6.      
Phan Thị Thanh Nga
Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội, HĐND thành phố
7.      
Nguyễn Văn Thành
TUV - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND phường Bắc Lý
8.      
Trần Thị Hiền Lương
Công chức Văn hóa  - Xã hội UBND phường Bắc Lý
Tổ đại biểu số 3: Hải Thành - Bảo Ninh
9.      
Nguyễn Hữu Phước
UVTV - Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy - Trưởng Ban KT-XH
10.   
Mai Thị Nhàn
TUV - Chủ tịch Hội LHPN thành phố
11.   
Trần Hiếu Minh
Chính trị viên Ban chỉ huy Quân sự thành phố
12.   
Hồ Văn Tý
Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND phường Hải Thành
13.   
Trần Thị Hải Hằng
Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã Bảo Ninh
Tổ đại biểu số 4: Đồng Hải - Đồng Phú
14.   
Hoàng Thị Thanh Nhung
UVTV - Phó Chủ tịch UBND thành phố
15.   
Đinh Cao Quang
Trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Bình
16.   
Võ Quốc Thịnh
Trưởng Ban Quản lý chợ thành phố Đồng Hới
17.   
Hoàng Ngọc Vũ
Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND  phường Đồng Phú
Tổ đại biểu số 5: Đức Ninh - Phú Hải - Đức Ninh Đông
18.   
Trần Phong
UVTV Tỉnh ủy - Bí thư Thành ủy - Chủ tịch HĐND thành phố
19.   
Đặng Văn Kỳ
TUV - Chủ tịch Hội Nông dân thành phố
20.   
Đặng Thị Hùng Vương
Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã Đức Ninh
21.   
Nguyễn Thanh Hào
Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường Phú Hải
22.   
Bùi Quang Vinh
Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường Đức Ninh Đông
Tổ đại biểu số 6: Nam Lý - Bắc Nghĩa
23.   
Nguyễn Thị Nguyên
UVTV - Trưởng Ban Dân vận Thành ủy - Trưởng Ban Pháp chế
24.   
Hà Quốc Vương Anh
TUV - Bí thư Thành Đoàn
25.   
Hà Mạnh Hùng
Phó Ban Pháp chế, HĐND thành phố
26.   
Nguyễn Công Ái
Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường Nam Lý
27.   
Hoàng Văn Thụ
Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường Bắc Nghĩa
Tổ đại biểu số 7: Thuận Đức - Đồng Sơn - Nghĩa Ninh
28.   
Trần Thanh Sơn
UVTV - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố
29.   
Hoàng Xuân Hùng
Nguyên Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thành phố
30.   
Nguyễn Duy Văn
Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã Thuận Đức
31.   
Đặng Thanh Hiếu
Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường Đồng Sơn
32.   
Trần Thị Dung
Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã Nghĩa Ninh
 
 
 

 

Các tin khác