Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

268 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 5

  • Hôm nay 251

  • Tổng 4.043.212

Bộ máy tổ chức của Hội đồng nhân dân thành phố

Xem với cỡ chữ : A- A A+

THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI
 KHÓA XXII, NHIỆM KỲ 2021 - 2026 
 
 
 
 
 Chủ tịch 
Trần Phong
 
 
 
 
 
 
 
 Phó Chủ tịch 
Nguyễn Thị Mỹ Lợi
 
 
 
 
 
 
Ủy viên - Trưởng Ban 
Kinh tế - Xã hội
Nguyễn Hữu Phước
 
 
 
Ủy viên - Trưởng Ban 
Pháp chế
Nguyễn Thị Nguyên
 
 
ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN KHÓA XXII, NHIỆM KỲ 2021 - 2026
 

TT

HỌ TÊN
CHỨC VỤ/ĐƠN VỊ CÔNG TÁC
Tổ đại biểu số 1: Lộc Ninh - Quang Phú
1.      
Nguyễn Thị Mỹ Lợi
UVTV - Phó Chủ tịch HĐND thành phố
2.      
Trương Thanh Bình
TUV - Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố
3.      
Nguyễn Văn Cội
TUV - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã Lộc Ninh
4.      
Nguyễn Thị Phương Thủy
Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã Quang Phú
Tổ đại biểu số 2: Bắc Lý
5.      
Hoàng Ngọc Đan
Phó Bí thư Thành ủy - Chủ tịch UBND thành phố
6.      
Phan Thị Thanh Nga
Phó Ban Kinh tế - Xã hội, HĐND thành phố
7.      
Nguyễn Văn Thành
TUV - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND phường Bắc Lý
8.      
Trần Thị Hiền Lương
Công chức Văn hóa  - Xã hội UBND phường Bắc Lý
Tổ đại biểu số 3: Hải Thành - Bảo Ninh
9.      
Nguyễn Hữu Phước
UVTV - Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy - Trưởng Ban KT-XH
10.   
Mai Thị Nhàn
TUV - Chủ tịch Hội LHPN thành phố
11.   
Trần Hiếu Minh
Chính trị viên Ban chỉ huy Quân sự thành phố
12.   
Hồ Văn Tý
Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND phường Hải Thành
13.   
Trần Thị Hải Hằng
Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã Bảo Ninh
Tổ đại biểu số 4: Đồng Hải - Đồng Phú
14.   
Hoàng Thị Thanh Nhung
UVTV - Phó Chủ tịch UBND thành phố
15.   
Đinh Cao Quang
UVTV - Trưởng Công an thành phố
16.   
Võ Quốc Thịnh
Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường Đồng Hải
17.   
Hoàng Ngọc Vũ
Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND  phường Đồng Phú
Tổ đại biểu số 5: Đức Ninh - Phú Hải - Đức Ninh Đông
18.   
Trần Phong
UVTV Tỉnh ủy - Bí thư Thành ủy - Chủ tịch HĐND thành phố
19.   
Đặng Văn Kỳ
TUV - Chủ tịch Hội Nông dân thành phố
20.   
Đặng Thị Hùng Vương
Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã Đức Ninh
21.   
Nguyễn Thanh Hào
Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường Phú Hải
22.   
Bùi Quang Vinh
Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường Đức Ninh Đông
Tổ đại biểu số 6: Nam Lý - Bắc Nghĩa
23.   
Nguyễn Thị Nguyên
UVTV - Trưởng Ban Dân vận Thành ủy - Trưởng Ban Pháp chế
24.   
Hà Quốc Vương Anh
TUV - Bí thư Thành Đoàn
25.   
Hà Mạnh Hùng
Phó Ban Pháp chế, HĐND thành phố
26.   
Nguyễn Công Ái
Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường Nam Lý
27.   
Hoàng Văn Thụ
Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường Bắc Nghĩa
Tổ đại biểu số 7: Thuận Đức - Đồng Sơn - Nghĩa Ninh
28.   
Trần Thanh Sơn
UVTV - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố
29.   
Hoàng Xuân Hùng
Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thành phố
30.   
Nguyễn Duy Văn
Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã Thuận Đức
31.   
Đặng Thanh Hiếu
Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường Đồng Sơn
32.   
Trần Thị Dung
Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã Nghĩa Ninh
 
 
 

 

Các tin khác