Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

267 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 6

  • Hôm nay 2673

  • Tổng 3.805.396

Công văn số 163/UBND-TNMT

Xem với cỡ chữ : A- A A+
 Về công bố công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2019 thành phố Đồng Hới

 Xem file đính kèm 163-UBND-TNMT.pdf3cms/upload/huyendonghoi/File/BAO%20CAO%20THUYET%20MINH%20DONG%20HOI%202019.doc3cms/upload/huyendonghoi/File/BIA,%20MUC%20LUC.doc3cms/upload/huyendonghoi/File/KE%20HOACH%20DONG%20HOI%202019.xls.

Các tin khác