Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

267 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 3

  • Hôm nay 498

  • Tổng 3.514.643

Chỉ tiêu định hướng về phát triển KT - XH đến năm 2010 và kế hoạch phát triển KT-XH năm 2007của thành phố

Xem với cỡ chữ : A- A A+

* Chỉ tiêu định hướng đến năm 2010

1. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm trên địa bàn 14 - 15%; thành phố quản lý 13 - 14%

2. Giá trị sản xuất:

- Giá trị sản xuất công nghiệp - Xây dựng trên địa bàn tăng bình quân 15 - 16%; Thành phố quản lý tăng bình quân 22 - 23%

- Giá trị sản xuất ngành dịch vụ trên địa bàn tăng bình quân 15 - 16%; Thành phố quản lý tăng bình quân 14 - 15%

- Giá trị sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp trên địa bàn 5 - 6%; Thành phố quản lý  4 - 5%

3. Cơ cấu kinh tế trên địa bàn: Công nghiệp - Xây dựng 40 - 41%; Dịch vụ 52 - 53%: Nông, lâm, ngư 8 - 6%; Riêng cơ cấu kinh tế do thành phố quản lý: Công nghiệp - Xây dựng 39 - 40%; Dịch vụ 52 - 53%: Nông, lâm, ngư 9 - 7%.

4. Giá trị kim ngạch xuất khẩu trên địa bàn 30 - 35 triệu USD; trong đó thành phố 8 - 10 triệu USD.

5. Thu nhập bình quân đầu người: 1.100 - 1.200 USD

6. Thu ngân sách tăng bình quân hàng năm 25 - 26%

7. 100% trạm y tế đạt chuẩn quốc gia

8. Giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng xuống dưới 10%

9. Phấn đấu đạt 92 - 92% gia đình văn hoá; 70 - 72% thôn, tiểu khu văn hoá; 80 - 85% cơ quan, đơn vị văn hoá

10. Giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 2%

11. Giải quyết việc làm hàng năm 6.000 - 6.500 lao động

12. Giảm tỷ suất sinh hàng năm 0,5‰ - 0,6‰

13. Tỷ lệ hộ dùng nước sạch đạt 95%

14. Đất cây xanh toàn đô thị đạt 10m2/người; đất cây xanh công cộng đạt 7m2/người.

15. Giữ vững phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập giáo dục THCS và phấn đấu hoàn thành phổ cập trình độ Trung học; có 80 - 85% trường đạt chuẩn quốc gia.

* Các chỉ tiêu chủ yếu về phát triển KT-XH năm 2007

1. Tốc độ tăng trưởng kinh tế trên địa bàn từ 14 -14,5%, thành phố quản lý 13 -14% 2. Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tăng 15-16%, riêng thành phố quản lý tăng 22 - 23% so với thực hiện năm 2006.

3. Giá trị dịch vụ trên địa bàn tăng 15 - 16%, riêng thành phố quản lý tăng 14% - 15% so với thực hiện năm 2006

4. Giá trị sản xuất nông - lâm - ngư  nghiệp trên địa bàn tăng 5 - 6%, riêng thành phố quản lý tăng 4 - 5% so với thực hiện năm 2006

- Sản lượng lương thực: 12.500 tấn.

- Sản lượng đánh bắt: 6.100 tấn; Sản lượng nuôi thuỷ sản: 970 tấn.

5. Tổng thu Ngân sách trên địa bàn: 132.000 triệu đồng, tăng 94,2% so với thực hiện năm 2006 (do phân cấp nguồn thu).

6. Tổng chi Ngân sách: 104.000 triệu đồng, tăng 27% so với thực hiện năm 2006.

7. Kim ngạch xuất khẩu: 30 triệu USD, trong đó thành phố quản lý 20 triệu USD

8. Trên 90% gia đình đạt gia đình văn hoá; 70% thôn, tiểu khu văn hoá và 86% cơ quan văn hoá; 32% người tập luyện thể thao thường xuyên.

9. Giữ vững phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi và phổ cập giáo dục trung học cơ sở; phổ cập giáo dục trung học 10/16 xã, phường; có 60% trường đạt chuẩn quốc gia.

10. 60% trạm y tế đạt chuẩn quốc gia. Giảm tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng xuống dưới 16%

11. Giảm tỷ suất sinh 0,5‰

12. Giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 5%

13. Giải quyết việc làm cho 7.000 lao động

Các tin khác