Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

267 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 5

  • Hôm nay 561

  • Tổng 3.514.706

Chương trình phát triển thuỷ sản giai đoạn 2006-2010

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Nghị Quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVIII tiếp tục xác định Thuỷ sản là ngành kinh tế quan trọng của Thành phố, để phát triển toàn diện ngành thuỷ sản trong thời gian tới, UBND thành phố ban hành Chương trình phát triển thuỷ sản giai đoạn 2006 - 2010.

 

Chương trình phát triển thuỷ sản giai đoạn 2006 - 2010 được xây dựng trên cơ sở tổng kết kinh nghiệm Chương trình nuôi và phát triển thuỷ sản xuất khẩu giai đoạn 2001 - 2005 của UBND thành phố Đồng Hới, triển khai thực hiện các chương trình phát triển thuỷ sản của tỉnh và Chính phủ nhằm quản lý, sữ dụng và phát huy tối đa tiềm năng lợi thế về thủy sản của Thành phố, thúc đẩy ngành thủy sản phát triển toàn diện, hiệu quả và bền vững.

Các tin khác