Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

267 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 1

  • Hôm nay 1182

  • Tổng 3.520.436

Cấp GCN trong trường hợp thực hiện tách thửa hoặc hợp thửa đối với thửa đất theo yêu cầu của người sử dụng đất

Xem với cỡ chữ : A- A A+

1- Nơi tiếp nhận hồ sơ và hoàn trả kết quả: Trung tâm một cửa thành phố hoặc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại UBND xã, phường
 
2- Thời gian tiếp nhận, hoàn trả kết quả: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày lễ, Tết)
 
3- Trình tự thực hiện:
 
Trong thời hạn năm (05) ngày làm việc đối với hồ sơ do UBND xã, phường chuyển đến; bảy (07) ngày làm việc đối với hồ sơ nộp tại Trung tâm một cửa liên thông, Văn phòng thực hiện các công việc sau:
- Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ;
- Tiến hành xác minh thực địa thửa đất xin tách thửa hoặc hợp thửa (nếu cần);
- Trường hợp đủ điều kiện cấp GCN thì trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính thửa đất đối với nơi chưa có bản đồ địa chính, trích sao hồ sơ địa chính, hoàn chỉnh hồ sơ, viết GCN, dự thảo Tờ trình cấp GCN, Thông báo biến động và chuyển hồ sơ cho Phòng Tài nguyên và Môi trường kiểm tra. Trường hợp không đủ điều kiện tách thửa hoặc hợp thửa thì trả lại hồ sơ và thông báo bằng văn bản cho người sử dụng đất biết lý do.
 
 Trong thời hạn ba (03) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: kiểm tra hồ sơ, ký Tờ trình trình UBND thành phố cấp GCN. 
 Trong thời hạn ba (03) ngày làm việc kể từ ngày Phòng Tài nguyên và Môi trường trình hồ sơ, UBND thành phố ký cấp GCN.
 Trong thời hạn hai (02) ngày làm việc, Phòng Tài nguyên và Môi trường ký Thông báo biến động về sử dụng đất để Văn phòng gửi cho Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND xã, phường nơi có đất chỉnh lý hồ sơ địa chính gốc theo quy định, Văn phòng hoàn thiện hồ sơ và chuyển GCN đã ký đến Trung tâm một cửa liên thông của thành phố.
 Cán bộ Trung tâm một cửa liên thông tổ chức thu phí, lệ phí từ khách hàng (nếu có); giao GCN cho khách hàng và xác nhận kết quả giao nhận vào phiếu tiếp nhận hồ sơ theo quy định.
 
4- Thành phần, số lượng hồ sơ:
 
- Đơn xin tách thửa đất, hợp thửa đất (Mẫu số 16/ĐK theo quy định của Bộ);
- Giấy tờ về quyền sử dụng đất (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở). 
  
5- Thời hạn giải quyết:
 
Tổng thời gian giải quyết là 15 ngày làm việc, không kể thời gian công bố công khai danh sách các trường hợp đủ điều kiện và không đủ điều kiện cấp GCN và thời gian lấy ý kiến về tài sản. Thời gian thực hiện tại Văn phòng được cộng thêm bốn (04) ngày làm việc đối với trường hợp phải thực hiện trích đo địa chính và bảy (07) ngày làm việc đối với trường hợp chứng nhận bổ sung tài sản gắn liền với đất. Trường hợp hồ sơ giải quyết không đúng hạn hoặc có bổ sung nội dung khác mà phải gia hạn thời hạn giải quyết hồ sơ, Văn phòng có văn bản (Mẫu TNMT.QT.01/B.03) gia hạn hồ sơ và thông báo rõ lý do cho Trung tâm một cửa liên thông và khách hàng được rõ (qua Trung tâm một cửa liên thông).
 
6- Kết quả của việc thực hiện TTHC: UBND thành phố ký cấp GCN

Các tin khác