Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

267 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 1

  • Hôm nay 1134

  • Tổng 3.520.388

Trình tự, thủ tục đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do đổi tên; giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền; thay đổi nghĩa vụ tài chính; thay đổi diện tích xây dựng, diện tích sử dụng, tầng cao, kết cấu chính, cấp (hạng) nhà, công trình; thay đổi thông tin về quyền sở hữu rừng cây

Xem với cỡ chữ : A- A A+

 

1- Nơi tiếp nhận hồ sơ và hoàn trả kết quả: Trung tâm một cửa thành phố hoặc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại UBND xã, phường
 
2- Thời gian tiếp nhận, hoàn trả kết quả: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày lễ, Tết)
 
3- Trình tự thực hiện:
 
Trong thời hạn bốn (04) ngày làm việc đối với hồ sơ do UBND xã, phường chuyển đến; sáu (06) ngày làm việc đối với hồ sơ nộp tại Trung tâm một cửa liên thông, Văn phòng có trách nhiệm thực hiện các công việc sau đây:
- Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ;
- Tiến hành xác minh thực địa thửa đất (nếu cần); trích đo địa chính thửa đất đối với trường hợp có thay đổi về diện tích thửa đất, tài sản gắn liền với đất hoặc trường hợp chưa có bản đồ địa chính, chưa trích đo địa chính thửa đất;
 
- Trường hợp thay đổi diện tích xây dựng, diện tích sử dụng, tầng cao, kết cấu chính, cấp (hạng) nhà hoặc công trình xây dựng phải xin phép xây dựng nhưng trong hồ sơ đăng ký biến động không có giấy phép xây dựng thì gửi Phiếu lấy ý kiến về tài sản đến Phòng Quản lý đô thị. Trong thời hạn năm (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận được Phiếu lấy ý kiến về tài sản, Phòng Quản lý đô thị có trách nhiệm trả lời bằng văn bản cho Văn phòng;
 
- Trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ tài chính thì trích sao hồ sơ địa chính; gửi số liệu địa chính đến Chi cục Thuế để xác định nghĩa vụ tài chính. Trường hợp không đủ điều kiện cấp GCN thì trả lại hồ sơ và thông báo bằng văn bản cho người sử dụng đất biết lý do.
 Trong thời hạn không quá ba (03) ngày làm việc tính từ thời điểm cán bộ của Chi cục Thuế tiếp nhận hồ sơ từ Văn phòng, Chi cục Thuế thành phố căn cứ Phiếu chuyển thông tin địa chính, tờ khai của người sử dụng đất và hồ sơ địa chính do Văn phòng trích sao (đóng dấu Văn phòng) xác định nghĩa vụ tài chính của khách hàng, gửi Thông báo nộp tiền theo quy định đến Văn phòng để trao cho khách hàng. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì trả lại cho Văn phòng ngay trong ngày tiếp nhận để bổ sung, trường hợp hồ sơ chưa hợp pháp thì trả lại cho Văn phòng chậm nhất là trong ngày làm việc tiếp theo và thông báo rõ lý do.
 
 Trong thời hạn không quá ba (03) ngày làm việc, Văn phòng chuyển Thông báo nộp tiền đến Trung tâm một cửa liên thông để thông báo cho người thực hiện nghĩa vụ tài chính đến nộp tiền; hoàn chỉnh hồ sơ chuyển đến Phòng Tài nguyên - Môi trường để xác nhận nội dung biến động trên GCN (đối với nội dung biến động thuộc thẩm quyền chỉnh lý của Phòng Tài nguyên - Môi trường).
Trường hợp phải cấp mới GCN thì viết GCN, dự thảo Tờ trình cấp GCN, Thông báo biến động và chuyển hồ sơ cho Phòng Tài nguyên và Môi trường kiểm tra.
 Trong thời hạn hai (02) ngày làm việc đối với trường hợp không phải trích đo địa chính; ba (03) ngày làm việc đối với trường hợp phải trích đo địa chính kể từ ngày nhận hồ sơ, Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: kiểm tra hồ sơ, xác nhận nội dung biến động trên GCN hoặc ký Tờ trình trình UBND thành phố cấp GCN (đối với trường hợp phải cấp mới GCN).
 Trong thời hạn ba (03) ngày làm việc kể từ ngày Phòng Tài nguyên và Môi trường trình hồ sơ, UBND thành phố ký cấp GCN.
 
 Trong thời hạn một (01) ngày làm việc đối với trường hợp không cấp mới GCN và ba (03) ngày làm việc đối với trường hợp phải cấp mới GCN, Phòng Tài nguyên và Môi trường ký Thông báo biến động về sử dụng đất để Văn phòng gửi cho Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND xã, phường nơi có đất chỉnh lý hồ sơ địa chính gốc theo quy định, Văn phòng hoàn thiện hồ sơ và chuyển GCN đã ký đến Trung tâm một cửa liên thông của thành phố.
 
 Cán bộ Trung tâm một cửa liên thông giao Thông báo nộp tiền để khách hàng thực hiện nghĩa vụ tài chính (đối với trường hợp chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính) và tổ chức thu phí, lệ phí từ khách hàng (nếu có); giao GCN cho khách hàng và xác nhận kết quả giao nhận vào phiếu tiếp nhận hồ sơ theo quy định.
 
4- Thành phần, số lượng hồ sơ:
 
Người đề nghị cấp GCN nộp một (01) bộ hồ sơ gồm:
- Đơn đề nghị đăng ký biến động (Mẫu 03/ĐK-GCN theo quy định của Bộ);
- Đơn đề nghị cấp đổi GCN (Mẫu số 02/ĐK-GCN theo quy định của Bộ) đối với trường hợp phải cấp mới GCN;
- Các giấy tờ theo quy định của pháp luật đối với trường hợp nội dung biến động phải được phép của cơ quan có thẩm quyền;
- Một trong các loại giấy chứng nhận đã cấp có nội dung liên quan đến việc đăng ký biến động;
- Bản sao đã được chứng thực theo quy định của pháp luật giấy tờ về việc thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật (nếu có);
 
- Các loại tờ khai thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định (kể cả trường hợp được miễn, giảm);
- Bản sao đã được chứng thực theo quy định của pháp luật một trong các loại giấy tờ chứng minh quan hệ để được miễn, giảm thuế (đối với trường hợp thửa đất đề nghị cấp GCN có nguồn gốc nhận tặng cho, nhận thừa kế);
- Văn bản ủy quyền xin cấp GCN (nếu có).   
 
5- Thời hạn giải quyết:
 
Tổng thời gian giải quyết là mười lăm (15) ngày làm việc; trường hợp phải cấp mới GCN mà không phải trích đo địa chính thì thời gian giải quyết là hai mươi (20) ngày làm việc; trường hợp phải cấp mới GCN mà phải trích đo địa chính thì thời gian giải quyết là hai mươi lăm (25) ngày làm việc (thời gian thực hiện tại Văn phòng được cộng thêm bốn (04) ngày làm việc), không kể thời gian lấy ý kiến về tài sản và thời gian khách hàng thực hiện nghĩa vụ tài chính. Trường hợp hồ sơ giải quyết không đúng hạn hoặc có bổ sung nội dung khác mà phải gia hạn thời hạn giải quyết hồ sơ, Văn phòng có văn bản gia hạn hồ sơ (Mẫu TNMT.QT.01/B.03) thông báo lý do cho Trung tâm một cửa liên thông và khách hàng được rõ (qua Trung tâm một cửa liên thông).
 
6- Kết quả của việc thực hiện TTHC: UBND thành phố ký cấp GCN

Các tin khác