Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

267 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 6

  • Hôm nay 1174

  • Tổng 3.520.428

Trình tự, thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp phải xin phép

Xem với cỡ chữ : A- A A+

1- Nơi tiếp nhận hồ sơ và hoàn trả kết quả: Trung tâm một cửa thành phố hoặc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại UBND xã, phường
 
2- Thời gian tiếp nhận, hoàn trả kết quả: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày lễ, Tết)
 
3- Trình tự thực hiện:
 
Trong thời hạn ba (03) ngày làm việc đối với hồ sơ do UBND xã, phường chuyển đến; năm (05) ngày làm việc đối với hồ sơ nộp tại Trung tâm một cửa liên thông, Văn phòng có trách nhiệm thực hiện các công việc sau đây:
- Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ;
- Tiến hành xác minh thực địa thửa đất (nếu cần); trích đo địa chính thửa đất đối với trường hợp chưa có bản đồ địa chính; hoàn chỉnh hồ sơ, dự thảo Tờ trình và Quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và chuyển hồ sơ cho Phòng Tài nguyên và Môi trường kiểm tra.
 
 Trong thời hạn ba (03) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: kiểm tra hồ sơ, ký Tờ trình và trình UBND thành phố ký Quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất. Trường hợp không đủ điều kiện chuyển mục đích sử dụng thì trả lại hồ sơ và thông báo bằng văn bản cho người sử dụng đất biết lý do.
 Trong thời hạn ba (03) ngày làm việc kể từ ngày Phòng Tài nguyên và Môi trường trình hồ sơ, UBND thành phố ký Quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.
 Trong thời hạn hai (02) ngày làm việc kể từ ngày UBND thành phố quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, Văn phòng trích sao hồ sơ địa chính, gửi số liệu địa chính đến Chi cục Thuế để xác định nghĩa vụ tài chính.
 
 Trong thời hạn không quá ba (03) ngày làm việc tính từ thời điểm cán bộ của Chi cục Thuế tiếp nhận hồ sơ từ Văn phòng, Chi cục Thuế thành phố căn cứ Phiếu chuyển thông tin địa chính, tờ khai của người sử dụng đất và hồ sơ địa chính do Văn phòng trích sao (đóng dấu Văn phòng) xác định nghĩa vụ tài chính của khách hàng, gửi Thông báo nộp tiền theo quy định đến Văn phòng để trao cho khách hàng. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì trả lại cho Văn phòng ngay trong ngày tiếp nhận để bổ sung, trường hợp hồ sơ chưa hợp pháp thì trả lại cho Văn phòng chậm nhất là trong ngày làm việc tiếp theo và thông báo rõ lý do.
 
Ngay trong ngày nhận được Thông báo nộp tiền do Chi cục Thuế gửi đến, Văn phòng chuyển Thông báo nộp tiền đến Trung tâm một cửa liên thông để thông báo cho khách hàng đến nộp tiền.
Sau khi thực hiện nghĩa vụ tài chính, khách hàng nộp bản gốc giấy tờ thực hiện nghĩa vụ tài chính kèm theo Thông báo nộp tiền tại Trung tâm một cửa liên thông.
Ngay trong ngày nhận được giấy tờ thực hiện nghĩa vụ tài chính của khách hàng, cán bộ tiếp nhận hồ chuyển hồ sơ về Văn phòng để giải quyết.
 
Trong thời hạn bốn (04) ngày làm việc, Văn phòng thực hiện xác nhận thay đổi vào GCN đã cấp, ký Thông báo biến động để gửi cho Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND xã, phường nơi có đất chỉnh lý hồ sơ địa chính gốc theo quy định. Đối với trường hợp phải cấp mới GCN, Văn phòng viết GCN, dự thảo Thông báo biến động và chuyển hồ sơ cho Phòng Tài nguyên và Môi trường kiểm tra.
 
Trong thời hạn ba (03) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: kiểm tra hồ sơ, trình UBND thành phố cấp GCN (đối với trường hợp phải cấp mới GCN).
Trong thời hạn hai (02) ngày làm việc kể từ ngày Phòng Tài nguyên và Môi trường trình hồ sơ, UBND thành phố ký cấp GCN.
Trong thời hạn ba (03) ngày làm việc, Phòng Tài nguyên và Môi trường ký Thông báo biến động về sử dụng đất để Văn phòng gửi cho Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND xã, phường nơi có đất chỉnh lý hồ sơ địa chính gốc theo quy định, Văn phòng hoàn thiện hồ sơ và chuyển GCN đã ký đến Trung tâm một cửa liên thông của thành phố.
Cán bộ Trung tâm một cửa liên thông tổ chức thu phí, lệ phí từ khách hàng (nếu có); giao GCN cho khách hàng và xác nhận kết quả giao nhận vào phiếu tiếp nhận hồ sơ theo quy định.
 
4- Thành phần, số lượng hồ sơ:
 
- Đơn đề nghị đăng ký biến động (Mẫu 03/ĐK-GCN theo quy định của Bộ);
- Đơn đề nghị cấp đổi GCN (Mẫu số 02/ĐK-GCN theo quy định của Bộ) đối với trường hợp phải cấp mới GCN;
- Giấy tờ về quyền sử dụng đất (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở);
 
- Bản sao đã được chứng thực theo quy định của pháp luật giấy tờ về việc thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật (nếu có);
- Các loại tờ khai thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định (kể cả trường hợp được miễn, giảm);
- Bản cam kết tự chịu trách nhiệm trước pháp luật việc kê khai tiền sử dụng đất theo từng lần phát sinh;
- Văn bản ủy quyền xin cấp GCN (nếu có). 
 
5- Thời hạn giải quyết:
 
Tổng thời gian giải quyết là hai mươi (20) ngày làm việc; trường hợp phải cấp mới GCN thì thời gian giải quyết là hai mươi tám (28) ngày làm việc không kể thời gian khách hàng thực hiện nghĩa vụ tài chính. Thời gian thực hiện tại Văn phòng được cộng thêm bốn (04) ngày làm việc đối với trường hợp phải thực hiện trích đo địa chính hoặc phải tách thửa. Trường hợp hồ sơ giải quyết không đúng hạn hoặc có bổ sung nội dung khác mà phải gia hạn thời hạn giải quyết hồ sơ, Văn phòng có văn bản (Mẫu TNMT.QT.01/B.03) gia hạn hồ sơ và thông báo rõ lý do cho Trung tâm một cửa liên thông và khách hàng được rõ (qua Trung tâm một cửa liên thông).
 
6- Kết quả của việc thực hiện TTHC: UBND thành phố ký cấp GCN

Các tin khác