Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

267 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 1

  • Hôm nay 1219

  • Tổng 3.520.473

Trình tự, thủ tục giao đất và cấp Giấy chứng nhận cho người trúng đấu giá quyền sử dụng đất ở

Xem với cỡ chữ : A- A A+

1- Nơi tiếp nhận hồ sơ và hoàn trả kết quả: Trung tâm một cửa thành phố hoặc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại UBND xã, phường
 
2- Thời gian tiếp nhận, hoàn trả kết quả: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày lễ, Tết)
 
3- Trình tự thực hiện:
 
Trong thời hạn năm (05) ngày làm việc, Văn phòng có trách nhiệm thực hiện các công việc sau đây: Kiểm tra hồ sơ, dự thảo Tờ trình, Quyết định giao đất, Thông báo cấp GCN, viết GCN và chuyển hồ sơ cho Phòng Tài nguyên và Môi trường kiểm tra.
 
Trong thời hạn ba (03) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: kiểm tra hồ sơ, ký Tờ trình và trình UBND thành phố ký Quyết định giao đất, cấp GCN. 
Trong thời hạn ba (03) ngày làm việc kể từ ngày Phòng Tài nguyên và Môi trường trình hồ sơ, UBND thành phố ký Quyết định giao đất và ký cấp GCN.
Trong thời hạn bốn (04) ngày làm việc, Phòng Tài nguyên và Môi trường tiến hành giao đất thực địa và ký Thông báo cấp GCN để Văn phòng gửi cho Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND xã, phường nơi có đất chỉnh lý hồ sơ địa chính gốc theo quy định, Văn phòng hoàn thiện hồ sơ và chuyển GCN đã ký đến Trung tâm một cửa liên thông của thành phố.
Cán bộ Trung tâm một cửa liên thông tổ chức thu phí, lệ phí từ khách hàng (nếu có); giao GCN cho khách hàng và xác nhận kết quả giao nhận vào phiếu tiếp nhận hồ sơ theo quy định.
 
4- Thành phần, số lượng hồ sơ:
 
- Đơn đề nghị cấp GCN  (Mẫu số 01/ĐK-GCN theo quy định của Bộ);
- Quyết định phê duyệt kết quả đấu giá quyền sử dụng đất;
- Thông báo nộp tiền trúng đấu giá quyền sử dụng đất;
- Biên bản bán đấu giá quyền sử dụng đất;
- Tờ khai lệ phí trước bạ;
 
- Giấy tờ về việc thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật (Phiếu thu, Chứng từ, Giấy nộp tiền hoặc Giấy xác nhận đã nộp đủ tiền sử dụng đất, lệ phí trước bạ đất);
- Trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính khu đất đối với nơi chưa có bản đồ địa chính;
- Văn bản ủy quyền xin cấp GCN (nếu có). 
  
5- Thời hạn giải quyết:
 
Tổng thời gian giải quyết là mười lăm (15) ngày làm việc. Trường hợp hồ sơ giải quyết không đúng hạn hoặc có bổ sung nội dung khác mà phải gia hạn thời hạn giải quyết hồ sơ, Văn phòng có văn bản gia hạn hồ sơ (Mẫu TNMT.QT.01/B.03) thông báo lý do cho Trung tâm một cửa liên thông và khách hàng được rõ (qua Trung tâm một cửa liên thông).
 
6- Kết quả của việc thực hiện TTHC: UBND thành phố ký cấp  GCN

Các tin khác