Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

267 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 3

  • Hôm nay 46

  • Tổng 3.523.265

Đồng Hới ký cam kết thực hiện quy định về trách nhiệm của người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Ngày 17/5, Thành ủy Đồng Hới đã tổ chức Hội nghị ký cam kết thực hiện quy định về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý. Đồng chí Trần Phong, UVBTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Đồng Hới dự và chỉ đạo hội nghị.

Tại Hội nghị, lãnh đạo Ban Tổ chức Thành ủy đã phổ biến nội dung quy định số 246 - QĐ/TU, ngày 25/1/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Trong đó, nhấn mạnh đến một số điểm mới so với quy định 119 trước đây.

Các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đồng Hới khóa XXI; Trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể thành phố; Bí thư các Đảng bộ trực thuộc Thành ủy đại diện cho 265 đồng chí là cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp thành phố và các xã, phường đã tiến hành ký cam kết thực hiện nghiêm túc Quy định 246 – QĐ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy.

Các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đồng Hới khóa XXI 
tiến hành ký cam kết thực hiện nghiêm túc Quy định 246 – QĐ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy.

Qua việc ký cam kết về thực hiện quy định số 246 – QĐ/TU, ngày 25/1/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy nhằm siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao năng lực và phẩm chất đạo đức của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý ở các cơ quan, đơn vị, địa phương nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh.

                                                                                                Cái Huệ

Các tin khác