Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

267 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 5

  • Hôm nay 2848

  • Tổng 3.805.571

Ban Tuyên giáo Thành ủy Đồng Hới ký kết chương trình phối hợp với Ban Thường trực UBMTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Chiều 22/9, Ban Tuyên giáo Thành ủy Đồng Hới tổ chức Hội nghị ký kết chương trình phối hợp công tác với Ủy ban mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố giai đoạn 2022 – 2025.

Chương trình phối hợp công tác giữa Ban Tuyên giáo Thành ủy với Ban Thường trực UBMTTQVN và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố được ký kết với các nội dung về: Định hướng tư tưởng và chỉ đạo, hướng dẫn tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; các sự kiện chính trị - xã hội và các thành tựu trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại của đất nước, của tỉnh, thành phố. Chú trọng tuyên truyền về khối đại đoàn kết toàn dân tộc; về vị trí, vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội trong giai đoạn hiện nay. Triển khai các nội dung thuộc lĩnh vực tuyên giáo, công tác mặt trận và các đoàn thể trong thành phố.


Các đại biểu dự Hội nghị ký kết quy chế phối hợp

Thông qua chương trình phối hợp nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả các hoạt động tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng và vận động các tầng lớp nhân dân phát huy truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường và phát huy tinh thần đoàn kết tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng – an ninh, trật tự an toàn xã hội, củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giải quyết các vấn đề nổi cộm nhân dân quan tâm.

Cái Huệ

Các tin khác