Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

276 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 6

  • Hôm nay 1472

  • Tổng 5.546.172

Đồng Hới hoàn thành Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cấp cơ sở

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Tính đến thời điểm hiện tại, 15/15 đơn vị cấp cơ sở trực thuộc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Đồng Hới đã hoàn thành Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cấp cơ sở nhiệm kỳ 2024-2029. Sự thành công của các Đại hội đã khẳng định được sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của cấp ủy các cấp, Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố cũng như tinh thần chủ động, đoàn kết, dân chủ, sáng tạo của các đơn vị cơ sở.


Đại hội điểm cấp cơ sở của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố tại xã Lộc Ninh

Thực hiện Hướng dẫn số 46-HD/HTN ngày 13/11/2023 của Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Quảng Bình về việc: “Tổ chức Đại hội Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024 - 2029”; Công văn số 529-CV/TU ngày 04/10/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Hới về việc: “Lãnh đạo, chỉ đạo Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024 – 2029”, Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Đồng Hới đã xây dựng và triển khai Kế hoạch, Hướng dẫn tổ chức Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các cấp tiến tới Đai hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Đồng Hới lần thứ VI, Đai hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Quảng Bình lần thứ VII, nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Nhằm đảm bảo thực hiện đúng nội dung của Kế hoạch đã đề ra, Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố đã tiến hành họp để triển khai và hướng dẫn tổ chức Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cấp cơ sở và phối hợp cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương thường xuyên đôn đốc, kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội tại các đơn vị. Đồng thời, cử cán bộ Hội thành phố phụ trách các đơn vị tham gia hỗ trợ, hướng dẫn, cùng tháo gỡ khó khăn với cơ sở trong quá trình tổ chức. Qua đó, công tác chuẩn bị Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cấp cơ sở được chuẩn bị chu đáo về mọi mặt như: công tác tuyên truyền trước Đại hội diễn ra sôi nổi, đa dạng, phù hợp với thanh niên như treo băng rôn, khẩu hiệu, tuyên truyền trên các trang fanpage Đoàn, Hội; công tác chuẩn bị văn kiện, nhân sự cho nhiệm kỳ mới theo đúng cơ cấu, số lượng, chất lượng; chương trình đại hội được các cơ sở Hội xây dựng đảm bảo khoa học và tạo không khí vui tươi, sôi nổi, sáng tạo của thanh niên.