Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

267 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 5

  • Hôm nay 470

  • Tổng 3.514.615

TP Đồng Hới triển khai công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc 2021

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Ngày 10/3, Ban chỉ đạo 138 TP Đồng Hới tổ chức Hội nghị triển khai công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2021.

Năm 2020, Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc TP Đồng Hới (gọi tắt là Ban chỉ đạo 138) đã chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, các đơn vị, địa phương đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc sâu rộng, góp phần giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn TP. Nổi bật là đã tham mưu cho UBND TP ban hành nhiều chương trình, kế hoạch liên quan đến công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; tham mưu giải quyết khiếu kiện trong nhân dân, không để nảy sinh phức tạp, hình thành các “điểm nóng” về an ninh trật tự…

Để thực hiện có hiệu quả cao trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2021, cùng với tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao cảnh giác, đấu tranh với  âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, Ban chỉ đạo 138 sẽ tập trung củng cố, kiện toàn lực lượng nòng cốt làm công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; phát động phong trào thi đua, tổ chức tập huấn, huấn luyện nghiệp vụ; kịp thời khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, xây dựng phong trào;  nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong thực hiện phong trào; gắn kết phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc với các phong trào thi đua yêu nước,các chương trình phát triển kinh tế, VHXH ở địa phương cơ quan, đơn vị…

Dịp này, UBND TP đã khen thưởng 5 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2020.

Triệu Linh

Các tin khác