Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

267 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 3

  • Hôm nay 432

  • Tổng 3.514.577

Đảng bộ Công an thành phố Đồng Hới chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định “Chi bộ là nền móng của Đảng, chi bộ tốt thì mọi việc sẽ tốt” và “Vì mỗi đảng viên tốt, mỗi chi bộ tốt là Đảng mạnh thêm một phần; đảng viên kém, chi bộ kém là những khâu yếu của Đảng”. Do đó, Đảng chỉ mạnh khi các chi bộ mạnh và sinh hoạt chi bộ là một trong những hoạt động chủ yếu, mang tính bắt buộc, chi bộ không sinh hoạt xem như ngưng hoạt động. 

Thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Bác Hồ, thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 30-3-2007 của Ban Bí thư “về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”; Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương, BTV Thành ủy và Đảng ủy Công an tỉnh về sinh hoạt chi bộ, nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Công an thành phố Đồng Hới đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, chủ động đề ra nhiều giải pháp, cách làm hay để duy trì, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Đảng ủy Công an thành phố đã chủ động ban hành nghị quyết và nhiều văn bản chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; hướng dẫn nội dung, quy trình sinh hoạt chi bộ; ban hành tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt định kỳ, hướng dẫn chấm điểm sinh hoạt chi bộ; lấy kết quả chấm điểm để đánh giá, xếp loại chất lượng sinh hoạt chi bộ. Những chi bộ do tính chất công việc đặc thù hoặc làm nhiệm vụ tiếp công dân không bố trí được thời gian sinh hoạt ban ngày, Đảng ủy Công an thành phố chỉ đạo các chi bộ tổ chức sinh hoạt vào ngoài giờ hành chính để tạo điều kiện cho đảng viên tham gia sinh hoạt đầy đủ, tiêu biểu như Chi bộ Đội Cảnh sát QLHC về TTXH. Vì vậy, hầu hết tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt định kỳ các chi bộ đạt 100%.

Để kịp thời định hướng công tác tuyên truyền, giáo dục cán bộ, đảng viên nâng cao lập trường tư tưởng chính trị, rèn luyện đạo đức, lối sống, tinh thần trách nhiệm với công việc, hằng tháng Đảng ủy Công an thành phố chỉ đạo Văn phòng Đảng ủy cung cấp thông tin tình hình thế giới, khu vực, trong nước, địa phương, những vấn đề dư luận xã hội quan tâm; tình hình an ninh, trật tự… gửi các chi bộ để quán triệt đến tất cả đảng viên. Chỉ đạo các chi bộ bám sát hướng dẫn về nội dung, quy trình sinh hoạt chi bộ để đảng viên chủ động sắp xếp thời gian, chuẩn bị nội dung phát biểu ý kiến; đồng thời nghiêm túc kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, nhất là kiểm điểm việc thực hiện bản cam kết và kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu hằng năm của đảng viên; làm tốt công tác tự phê bình và phê bình bảo đảm dân chủ, cởi mở, đoàn kết và có tính xây dựng cao. Với sự chỉ đạo quyết liệt, sát sao của Đảng ủy Công an thành phố, nhiều chi bộ đã có cách làm sáng tạo, khắc phục tình trạng nghèo nàn, khô cứng, hình thức trong sinh hoạt chi bộ.

Đối với sinh hoạt chuyên đề, Đảng ủy Công an thành phố chỉ đạo các chi bộ hằng năm căn cứ chức năng, nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, dự kiến nội dung những chuyên đề sinh hoạt trong năm. Ngoài ra, trong quá trình lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị nếu phát sinh những vấn đề khó khăn, phức tạp, nổi lên về công tác bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, các chi bộ tiến hành sinh hoạt chuyên đề bàn giải pháp tháo gỡ.

Trong thời gian sắp tới, Đảng ủy Công an thành phố Đồng Hới tiếp tục xác định chất lượng sinh hoạt chi bộ luôn là yếu tố quan trọng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là nhiệm vụ trọng tâm, then chốt trong công tác xây dựng Đảng, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an thành phố nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Trương Tâm

Các tin khác