Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

267 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 6

  • Hôm nay 2665

  • Tổng 3.805.388

TP Đồng Hới Tổ chức tập huấn công tác bảo vệ bí mật nhà nước

Xem với cỡ chữ : A- A A+

        Ngày 04/11, UBND thành phố tổ chức hội nghị tập huấn công tác bảo vệ bí mật nhà nước (BMNN) và các văn bản hướng dẫn thi hành cho hơn 100 cán bộ là lãnh đạo, cán bộ thực hiện nhiệm vụ chuyên trách, kiêm nhiệm bảo vệ bí mật nhà nước của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn.

        Tại hội nghị tập huấn, các đại biểu đã được truyền đạt một số vấn đề cơ bản về công tác bảo vệ BMNN: Luật số 29/2018/QH14 về bảo vệ BMNN được Quốc hội khóa XI thông qua tại kỳ họp thứ 6 ngày 15/11/2018; Nghị định số 26/2020/NĐ-CP ngày 28/2/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ BMNN; Thông tư số 24/2020/TT-BCA ngày 10/3/2020 của Bộ Công an về việc ban hành biểu mẫu sử dụng trong công tác bảo vệ BMNN; hệ thống danh sách chi tiết BMNN được ban hành theo quy định.

        Thông qua lớp tập huấn, nhằm nâng cao nhận thức cho lãnh đạo và cán bộ làm công tác bảo vệ BMNN ở các cơ quan, đơn vị, địa phương về tầm quan trọng của công tác bảo vệ BMNN; đồng thời trang bị một số kỹ năng, nghiệp vụ để thực hiện tốt công tác bảo vệ BMNN ở cơ quan, đơn vị, địa phương mình.

                                Diệu Linh

Các tin khác