Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

281 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 15

  • Hôm nay 1516

  • Tổng 6.064.124

Tăng cường công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ trên địa bàn thành phố Đồng Hới

Xem với cỡ chữ : A- A A+

UBND thành phố Đồng Hới vừa ban hành văn bản về việc tăng cường công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ  trên địa bàn thành phố.

Theo đó, để nâng cao hiệu quả triển khai, thực hiện Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ góp phần đảm bảo tình hình an ninh, trật tự, an toàn xã hội trong tình hình hiện nay, UBND thành phố yêu cầu các ban, ngành, đoàn thể , UBND các xã, phường thực hiện nghiêm túc các nội dung sau:

Tiếp tục tổ chức tuyên truyền, phổ biến và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Luật Quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT, các quy định của pháp luật có liên quan đếncán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị được trang bị, quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT; không để xảy ra mất mát, cháy, nổ hoặc sử dụng VK, VLN, CCHT không đúng quy định làm ảnh hưởng đến ANTT.

Triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Kế hoạch số 01/KH-BCĐ của Ban chỉ đạo thành phố về vận động Nhân dân giao nộp, phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật về VK, VLN, CCHT năm 2023.

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; tổ chức tiếp nhận, cấp phát, thu hồi, giao nộp và thanh lý các loại vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ theo đúng quy định của pháp luật góp phần phòng ngừa tội phạm, hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ ...

Diệu Linh

Các tin khác