Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

265 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 4

  • Hôm nay 1445

  • Tổng 3.391.315

Công nhận "Cơ quan đạt chuẩn văn hóa" và "Đơn vị đạt chuẩn văn hóa" "Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa" năm 2021.

Xem với cỡ chữ : A- A A+
Việc triển khai xây dựng cơ quan, đơn vị, đạt chuẩn văn hóa là một trong những phong trào thi đua thiết thực góp phần đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, nhất là đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các cơ quan, đơn vị từ thành phố đến cơ sở.

Năm qua, phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, đạt chuẩn văn hóa được Thành ủy ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố, các ngành đoàn thể, nhất là các cấp công đoàn trên địa bàn thành phố chú trọng chỉ đạo triển khai và tổ chức thực hiện đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động và phát huy vai trò của tổ chức công đoàn trong thời kỳ mới. Cơ quan, đơn vị, đã chủ động, tích cực tham gia đăng ký. Trên cơ sở đề nghị của Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”thành phố, ngày 06/122021, UBND thành phố ban hành quyết định số 7374/QĐ-UBND về việc công nhận "Cơ quan đạt chuẩn văn hóa" và "Đơn vị đạt chuẩn văn hóa" "Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa" năm 2021. Theo đó, có 111 dơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đóng trên địa bàn thành phố Đồng Hới đạt danh hiệu: “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa” và “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” năm 2021.Trong đó có 33 cơ quan được công nhận đạt chuẩn văn hóa, 71 đơn vị đạt chuẩn văn hóa, 07 doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa.
Phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, văn hóa đã đem lại những hiệu quả rõ rệt trên cả phương diện vật chất và tinh thần cho các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và cán bộ, CNVCLĐ. Trong thời gian tới, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của các cấp công đoàn, sự chung tay vào cuộc của các cơ quan, đơn vị, phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, văn hóa tiếp tục trở thành một trong các phong trào thi đua sâu rộng, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cán bộ, CNVCLĐ, tạo khí thế thi đua sôi nổi, có tác động tích cực trong việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị, chỉ tiêu đồng thời đã góp phần nâng cao đời sông vật chất, văn hóa tinh thần cho cán bộ, CNVCLĐ, tạo môi trường văn hóa lành mạnh trong các cơ quan, đơn vị.
Thanh Bình

Các tin khác