Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

268 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 3

  • Hôm nay 486

  • Tổng 4.043.447

TP. Đồng Hới: Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác mặt trận năm 2022

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Sáng 16/8, Ủy ban MTTQVN TP. Đồng Hới tổ chức khai mạc hội nghị tập huấn phổ biến các chủ trương mới và bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cơ bản về công tác mặt trận năm 2022 cho 100 học viên là đội ngũ cán bộ mặt trận các xã, phường, ban công tác mặt trận khu dân cư, ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư của cộng đồng trên địa bàn thành phố.

Các học viên được tiếp thu Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị.
Các học viên được tiếp thu Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị.

Trong 2 ngày, các học viên sẽ được tiếp thu 8 nội dung: Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; những định hướng lớn về bảo tồn và phát huy văn hóa, con người Đồng Hới trong tình hình mới; cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; hướng dẫn tổ chức, hoạt động của ban công tác mặt trận khu dân cư; kỹ năng giám sát và công tác mặt trận tham gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành; hướng dẫn hoạt động của ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư của cộng đồng; hướng dẫn việc sử dụng, thanh quyết toán kinh phí thực hiện cuộc vận động và các nguồn kinh phí khác của mặt trận.

Các đại biểu và học viên dự khai mạc hội nghị tập huấn.
Các đại biểu và học viên dự khai mạc hội nghị tập huấn.

Qua đó, giúp đội ngũ cán bộ mặt trận, các đoàn thể nắm vững quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đại đoàn kết toàn dân tộc; về vị trí, vai trò, quyền, trách nhiệm, tổ chức và hoạt động của MTTQ Việt Nam; có kiến thức và kỹ năng tổ chức các hoạt động của mặt trận nhằm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

 Hương Trà

Các tin khác