Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

281 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 10

  • Hôm nay 2138

  • Tổng 6.243.742

Ban Đại diện HĐQT NHCSXH TP Đồng Hới tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động tín dụng chính sách

Xem với cỡ chữ : A- A A+

        Năm 2022, Ban đại diện HĐQT NHCSXH TP Đồng Hới chủ động phối hợp với các địa phương, tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm đẩy mạnh tăng trưởng đi đôi với nâng cao chất lượng tín dụng, tăng cường công tác kiểm tra giám sát. Qua đó, góp phần giảm đến mức thấp nhất tỷ lệ nợ quá hạn, nợ xấu trên địa bàn.

        Đến 31/12/2022, tổng dư nợ các chương trình tín dụng trên địa bàn TP Đồng Hới ước đạt trên 343 tỷ đồng, tăng gần 35% so với năm 2021, đạt 100% KH giao. Việc thực hiện cho vay người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Quyết định số 23;  Quyết định số 33 và các chương trình tín dụng theo Nghị quyết số 11 của Chính phủ triển khai kịp thời.

        Cùng với thực hiện đồng bộ các giải pháp để nâng cao chất lượng tín dụng, Ban đại diện HĐQT NHCSXH TP chú trọng hoạt động ủy nhiệm của các Tổ TK&VV. Hoạt động tại các điểm giao dịch tại xã tiếp tục được thực hiện nghiêm túc và duy trì có hiệu quả, nề nếp, phục vụ tốt Nhân dân theo tinh thần “phục vụ tại nhà, giải ngân, thu nợ tại xã”. Trong năm, đã tổ chức198 phiên giao dịch (trong đó duy trì 177 phiên cố định, 3 phiên giao dịch bù trong các dịp Lễ, tết và 18 phiên giao dịch tăng thêm). Tỷ lệ giải ngân tại điểm giao dịch xã đạt 99,51%, tỷ lệ thu nợ đạt 95,48%, tỷ lệ thu lãi đạt 98,92%.

        Ban đại diện HĐQT TP cũng luôn quan tâm đến công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ. Trong năm, các tổ chức hội, đoàn thể các cấp đã thực hiện kiểm tra 43 hội đoàn thể cấp xã, 198 lượt Tổ TK&VV, kiểm tra sử dụng vốn vay 2.646 món vay vay mới và đối chiếu 5.732 hộ vay còn dư nợ. NHCSXH thực hiện kiểm tra toàn diện 12 xã, 24 lượt điểm giao dịch xã, 36 lượt hội cấp xã, 57 lượt Tổ TK&VV, kiểm tra, đối chiếu 285 lượt hộ vay.

        Song song với đó, công tác thông tin báo cáo, giao ban định kỳ theo quy định duy trì tốt; đã chỉ đạo các tổ chức trong màng lưới đẩy mạnh giải ngân cho vay các chương trình tín dụng, đôn đốc xử lý nợ đến hạn, triển khai đối chiếu, phân loại nợ theo đúng kế hoạch đã xây dựng; Phối hợp tập huấn cho cán bộ hội cấp xã, Ban quản lý Tổ TK&VV. Đến ngày 31/12/2022, dư nợ cho vay ủy thác qua 4 tổ chức Hội đoàn thể đạt 340.235  triệu đồng, chiếm 99% tổng dư nợ, tăng 42,1% so với đầu năm với 6.170 khách hàng còn dư nợ.

        Tuy nhiên, năm 2022, tỷ lệ nợ quá hạn đang có xu hướng gia tăng, chất lượng tín dụng một số xã, phường chưa thật sự ổn định do còn một số hộ bỏ đi khỏi địa phương, ý thức trả nợ chưa tốt. Chất lượng kiểm tra sử dụng vốn vay của các Tổ chức hội đoàn thể cấp xã chưa cao, kiểm tra các món vay mới còn mang tính hình thức…

        Năm 2023, bám sát định hướng chỉ đạo của Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh, Ban đại diện HĐQT NHCSXH TP chủ động xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát và triển khai thực hiện ngay từ đầu năm; phối hợp với các cơ quan liên quan đề xuất bố trí nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác sang NHCSXH tổi thiểu 2.600 triệu đồng. Đồng thời, phát huy vai trò các thành viên Ban đại diện HĐQT NHCSXH TP là Chủ tịch UBND cấp xã trong việc quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động tín dụng chính sách tại từng địa bàn cấp xã; Nâng cao vai trò, chất lượng hoạt động của các tổ chức trong màng lưới; Phối hợp với chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị xã hội nhận ủy thác trong việc rà soát đối tượng cho vay, hỗ trợ lãi suất; Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát sau cho vay để phát hiện và chấn chỉnh kịp thời những sai sót, tồn tại trong quá trình triển khai thực hiện tín dụng chính sách.

Ngọc Tú -NHCSXH Quảng Bình

                                           

Các tin khác