Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

281 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 9

  • Hôm nay 1493

  • Tổng 6.064.101

Công tác phối hợp trong triển khai nhiệm vụ phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn thành phố Đồng Hới.

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Công tác phối hợp có vai trò quan trọng trong việc tổ chức triển khai toàn diện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên tất cả các lĩnh vực tại thành phố Đồng Hới. Trong những năm qua, Hội đồng phối hợp PBGDPL của Thành phố và các xã, phường đã phát huy tốt vai trò tư vấn cho cấp ủy Đảng, chính quyền, là cơ quan liên kết, điều phối hoạt động giữa các cơ quan, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong công tác PBGDPL. Cơ quan thường trực của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật thành phố - Phòng Tư pháp đã tích cực chủ động phối hợp với các cơ quan, ban, ngành là thành viên của Hội đồng tham mưu xây dựng các chương trình, kế hoạch, tổ chức phối hợp thực hiện tuyên truyền nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; tạo sự chủ động và sự thống nhất cao trong chỉ đạo, triển khai các nội dung liên quan trực tiếp đến công tác tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các chính sách của tỉnh, thành phố đến được với đông đảo các tầng lớp nhân dân.

Trên cơ sở các chương trình, đề án, kế hoạch, Hội đồng PHPBGDPL thành phố đã tích cực chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể thành phố phối hợp với các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh tổ chức PB, GDPL cho cán bộ và nhân dân thành phố thông qua các hội nghị triển khai các Luật mới ban hành; các đợt tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật chuyên ngành, các hội thi tìm hiểu pháp luật ... Các hoạt động phối hợp nổi bật như:  Phối hợp với Sở Tư pháp về việc tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, về hộ tịch, chứng thực, chuẩn tiếp cận pháp luật, văn bản quy phạm pháp luật, hòa giải ở cơ sở; phối hợp với Trung tâm trợ giúp pháp lý tỉnh Quảng Bình về tổ chức truyền thông pháp luật về trợ giúp pháp lý tại phường Đồng Phú, Nam Lý, Hải Thành; cấp phát tài liệu phổ biến giáo dục pháp luật chuyên ngành; phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Thông tin truyền thông... tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ pháp luật về đất đai, xây dựng, kiến trúc, đô thị, văn hóa, thông tin... Phối hợp vận động cán bộ và nhân dân tích cực hưởng ứng các cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật như cuộc thi tìm hiểu pháp luật về phòng chống ma túy, Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và HDND, Luật biên phòng...

Hội đồng PHPBGDPL hai cấp ở thành phố thời gian qua tập trung chỉ đạo tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác PBGDPL. Trong đó chú trọng các giải pháp đảm bảo nguồn lực cho công tác PBGDPL và xã hội hóa công tác PBGDPL; chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao trách nhiệm của từng thành viên trong phối hợp triển khai các nhiệm vụ để tránh trùng lắp đối tượng, địa bàn, lĩnh vực, tiết kiệm nguồn lực. Hoạt động phối hợp trong triển khai nhiệm vụ phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn thành phố Đồng Hới trong thời gian qua được triển khai thường xuyên và có hiệu quả như: Phòng Tư pháp thành phố phối hợp với Đồn Biên phòng Nhật Lệ thành phố xây dựng chương trình phối hợp về thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) và trợ giúp pháp lý ở các xã biên giới vùng biển Hải Thành, Quang Phú và Lộc Ninh; Chương trình phối hợp giữa Phòng Tư pháp và Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam thành phố về thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật cho phụ nữ, hòa giải ở cơ sở và lồng ghép giới trong xây dựng pháp luật giai đoạn 2018 – 2022; phối hợp giữa Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Thanh tra, phòng Tư pháp, Hội Luật gia thành phố về giám sát và nâng cao hiệu quả việc giải quyết khiếu nại, tố cáo ở cơ sở giai đoạn 2020 – 2025; phối hợp về phổ biến, giáo dục pháp luật và hòa giải ở cơ sở giữa Phòng Tư pháp và Tòa án nhân dân thành phố Đồng Hới giai đoạn 2019 – 2023; Phối hợp trợ giúp pháp lý (TGPL) cho nạn nhân bị mua bán người theo Quyết định số 193/QĐ-TTg ngày 09/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030; Phòng Tư pháp phối hợp với phòng Giáo dục Đào tạo; Công an Thành phố; Thành Đoàn xây dựng video phòng chống ma túy, tổ chức tuyên truyền, chiếu video tại các trường Tiểu học, THCS, các tổ chức đoàn trên địa bàn; phối hợp tổ chức tọa đàm tìm hiểu pháp luật về đất đai, hôn nhân gia đình, hòa giải ở cơ sở cho hội viên Hội Nông dân giữa Hội Nông dân và phòng Tư pháp thành phố... Hoạt động phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị và địa phương ở thành phố trong tuyên truyền, PBGDPL ngày càng thực chất và hiệu quả hơn như việc phối hợp tổ chức nhiều đợt ra quân tuyên truyền, kiểm tra và xử lý vi phạm về trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, an toàn giao thông, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh (khi có dịch bệnh như Covid 19, sốt xuất huyết, cúm A ....) giữa Đội Quy tắc và Trật tự đô thị với UBND các xã, phường; phòng Y tế, Công an Thành phố, phòng Tư pháp; phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố phối hợp với xã Bảo Ninh tổ chức đối thoại trực tiếp với nhân dân để tuyên truyền, vận động và giải đáp những thắc mắc liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng các công trình, dự án lớn trên địa bàn. Phòng Tư pháp đã phối hợp với Thành Đoàn Đồng Hới xây dựng và triển khai thực hiện “Phiên tòa giả định”, “Ngày pháp luật Việt Nam” tuyên truyền phổ biến các chủ trương, các luật mới tới đông đảo đoàn viên, thanh thiếu niên và các tầng lớp nhân dân…Các cơ quan, ban, ngành ở thành phố đã chú trọng phối hợp PBGDPL trên các phương tiện thông tin đại chúng, qua bản tin Đồng Hới, bản tin tư pháp Quảng Bình, các báo, tạp chí; tiếp tục duy trì cải tiến chuyên mục “Pháp luật – Đời sống” trên Đài Truyền thanh – Truyền hình thành phố.

Công tác phối hợp giữa các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể ở thành phố và các xã, phường thời gian qua đã có sự chuyển biến tích cực, đạt được một số kết quả quan trọng. Qua đó, chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền được nâng cao, Hội đồng phối hợp PBGDPL thành phố không ngừng được kiện toàn và nâng cao về số lượng Báo cáo viên thành phố, tuyên truyền viên các xã, phường, hòa giải viên cơ sở đã có nhiều cố gắng, nỗ lực thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình. Nội dung PBGDPL cũng được chú trọng gắn với từng nhóm đối tượng, phù hợp với nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội ở địa phương và yêu cầu của từng ngành, từng đơn vị. Lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành thành phố và các xã, phường  đã tích cực quan tâm chỉ đạo và tạo điều kiện cho công tác PBGDPL; Chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể và có trọng điểm, hoạt động có nề nếp.

Description: C:\Users\admin\Downloads\IMG_6793.jpg
Xây dựng và triển khai thực hiện chương trình “Phiên tòa giả định”

Các hình thức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật được lựa chọn, áp dụng rất phong phú và đa dạng phù hợp với đặc điểm tình hình, điều kiện ở mỗi cơ quan, ban, ngành, địa phương cũng như nhóm đối tượng trên địa bàn thành phố. Trong đó có một số hình thức tuyên truyền, phổ biến có hiệu quả, thu hút được nhiều đối tượng tham gia. Kết quả trong năm 2022, Hội đồng phối hợp PBGDPL thành phố đã tổ chức được 626 hội nghị tuyên truyền với 63.908 lượt người tham gia; cấp phát 833 tài liệu tuyên truyền. Nội dung tuyên truyền chủ yếu với các văn bản pháp luật quan trọng như: Luật Phòng chống ma túy 2021 và Nghị định số 105/2021/NĐ-CP ngày 04/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống ma túy; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính và Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính; Luật khám bệnh, chữa bệnh; Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm và các văn bản hướng dẫn thi hành; Tuyên truyền Luật Bảo vệ môi trường và các văn bản hướng dẫn thi hành; Luật Đất đai, Luật xây dựng, Luật Phòng chống tham nhũng, Khiếu nại, Tố cáo; Luật Cư trú, Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở…

Thông qua việc tuyên truyền phổ biến các văn bản pháp luật trên đã tạo sự chuyển biến sâu rộng, tác động tích cực đến cán bộ và mọi tầng lớp nhân dân trong việc nâng cao sự hiểu biết pháp luật và ý thức chấp hành pháp luật… Trong thời gian tới, cần tăng cường phát huy vai trò cũng như trách nhiệm của các thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL thành phố trong triển khai công tác PBGDPL; bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên; đổi mới nội dung, đa dạng hóa các hình thức, cách thức phổ biến, giáo dục pháp luật linh hoạt, phù hợp với điều kiện từng địa phương, đối tượng; chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác PBGDPL. đổi mới nội dung, đa dạng hóa các hình thức, cách thức PBGDPL; từ đó phát huy hơn nữa tinh thần trách nhiệm, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, của mỗi ngành, mỗi đơn vị góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền đảm bảo sự đồng thuận cao trong thực hiện, để công tác phối hợp đi vào nền nếp đem lại hiệu quả rõ nét hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ trong những năm tiếp theo./.

Thu Thủy

Các tin khác