Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

281 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 5

  • Hôm nay 2036

  • Tổng 6.243.640

Đồng Hới tập huấn kiến thức pháp luật, nghiệp vụ đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Ngày 12/9, UBND thành phố Đồng Hới tổ chức hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023 cho 150 người là lãnh đạo và cán bộ, công chức tư pháp thành phố và các xã, phường trên địa bàn.


Lãnh đạo Phòng Tư pháp thành phố khai mạc Hội nghị

Cán bộ lãnh đạo và phụ trách tư pháp thành phố và các xã, phường được nghe lãnh đạo Sở tư pháp phổ biến các nội dung về: Quyết định số 25/2021, ngày 22/7/2021 của thủ tướng Chính phủ ban hành quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; thông tư số 09/2021, ngày 15/11/2021 của Bộ Tư pháp về hướng dẫn thi hành quyết định số 25/2021, ngày 22/7/2021 của thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; quyết định số 1723, ngày 15/8/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn tiêu chí huyện đạt chuẩn tiếp cận pháp luật thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 – 2025 và tiêu chí quận, thị xã, thành phố đạt chuẩn tiếp cận pháp luật thuộc tiêu chí quận, thị xã, thành phố thuộc cấp tỉnh đạt chuẩn đô thị văn minh.