Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

281 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 10

  • Hôm nay 2332

  • Tổng 6.243.936

Thực hiện Đề án 06: Những kết quả tích cực

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” (Đề án 06) được thực hiện nhằm phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn, hiệu quả hơn. Thực hiện Đề án 06, UBND thành phố đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, bước đầu mang lại những kết quả tích cực.

Để người dân hiểu rõ các tiện ích, các dịch vụ liên quan đến dữ liệu dân cư, UBND thành phố đã chỉ đạo các phòng, ban liên quan của thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập trung hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến; lợi ích, tính năng của tài khoản định danh điện tử được dùng thay thế căn cước công dân gắn chip và có thể dùng thay thế một số giấy tờ; hướng dẫn kiểm tra ứng dụng VNeID và các thông tin, giấy tờ tích hợp trên ứng dụng VNeID; hướng dẫn chuẩn hóa thông tin SIM điện thoại của các nhà mạng để khắc phục lỗi khi đăng ký tài khoản trên Cổng dịch vụ công quốc gia...

Thực hiện nhiệm vụ số hóa và tái sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính có liên quan đến thông tin, giấy tờ cá nhân trong tiếp nhận, giải quyết TTHC để làm giàu, cập nhật, bổ sung, kết nối, chia sẻ và sử dụng có hiệu quả Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ giải quyết TTHC, UBND thành phố đã tích cực chỉ đạo các cơ quan chuyên môn triển khai thực hiện; đồng thời đầu tư, trang bị hệ thống máy vi tính đảm bảo cấu hình cao, máy scan, kết nối internet băng thông rộng cho toàn bộ cán bộ tại Bộ phận một cửa thành phố; công chức Tư pháp - Hộ tịch và Công an của 15 xã, phường trên địa bàn. Sau khi được kết nối, UBND thành phố đã chỉ đạo công chức, viên chức làm việc tại bộ phận “một cửa” các cấp khai thác, sử dụng thông tin cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên hệ thống thông tin giải quyết TTHC dùng chung của tỉnh trong quá trình tiếp nhận hồ sơ giải quyết TTHC của tổ chức, công dân. Đồng thời, thực hiện số hóa 100% hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC của các phòng, ban, đơn vị. Theo đó, từ đầu năm đến nay, toàn thành phố đã số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC đạt tỷ lên trên 77%.

Thực hiện Luật Cư trú 2020 và Nghị định số 104 năm 2022 của Chính phủ, Tổ Công tác triển khai Đề án 06 thành phố đã quán triệt, tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị và Nhân dân trên địa bàn. Từ khi triển khai thực hiện, các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, phường đã thực hiện nghiêm túc việc không yêu cầu người dân phải xuất trình giấy tờ, tài liệu chứng minh về cư trú khi tiếp nhận giải quyết TTHC khi đã khai thác được thông tin của công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Cán bộ thực hiện được cấp tài khoản dịch vụ công và thực hiện thuần thục thao tác sử dụng trên hệ thống phần mềm và khai thác thông tin trong quá trình giải quyết TTHC. Việc hướng dẫn người dân sử dụng tài khoản định danh điện tử tại bộ phận một cửa các cấp được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, đảm bảo thời gian quy định; đến nay, đã có 56.000 tài khoản đã được đăng ký trên Cổng dịch vụ công. Thành phố cũng đã chỉ đạo niêm yết công khai các hồ sơ, biểu mẫu, trình tực thực hiện, thời gian, lệ phí và các phương thức khai thác, sử dụng thông tin công dân trên thẻ Căn cước công dân gắn chíp hoặc trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thay cho việc xuất trình Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú khi thực hiện TTHC, cung cấp dịch vụ công để người dân có thể biết và nắm bắt.

Để triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án 06, UBND thành phố đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường cử cán bộ của các cơ quan, đơn vị, địa phương tham gia đầy đủ các lớp đào tạo, tập huấn để nâng cao kỹ năng số, kỹ năng bảo mật thông tin trên môi trường mạng, thành thạo sử dụng công nghệ thông tin, nghiệp vụ phục vụ cho yêu cầu công việc và hỗ trợ người dân, doanh nghiệp thực hiện DVC trực tuyến, như: Tập huấn về Chuyển giao hệ thống giám sát an toàn thông tin và phòng chống mã độc; Tập huấn về bảo đảm an toàn thông tin; Tập huấn về nâng cao kỹ năng cung cấp dịch vụ công trực tuyến, số hóa TTHC, thanh toán trực tuyến…

Hiện nay, thành phố đã triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho người dân, doanh nghiệp với 14 lĩnh vực và 77 TTHC; UBND các xã, phường đã cung cấp 29 TTHC được áp dụng theo dịch vụ công trực tuyến. Từ đầu năm đến nay, toàn thành phố đã tiếp nhận trên 7.000 hồ sơ trực tuyến trên tổng số TTHC phát sinh có áp dụng dịch vụ công trực tuyến, đạt tỷ lệ gần 92%. Quy trình tiếp nhận hồ sơ và giải quyết TTHC theo cơ chế “một cửa”, “một cửa” liên thông được thực hiện nghiêm túc. Việc giải quyết TTHC được tập trung về một đầu mối thông qua bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để gắn kết việc số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC với quá trình tiếp nhận, xử lý TTHC, hình thành dữ liệu “sống, sạch, đủ, chính xác” để đạt được mục tiêu theo lộ trình Đề án 06 đặt ra. Từ đó, phục vụ việc xác thực, chia sẻ thông tin khi công dân thực hiện TTHC, đồng thời tích hợp thành công tính năng ký số từ xa của cổng kết nối dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng vào Cổng dịch vụ công của tỉnh.

Nhìn chung, thời gian qua, các phòng, ban, đơn vị thành phố, UBND các xã, phường đã tích cực triển khai các nhiệm vụ của Đề án 06 và đã đạt được nhiều kết quả toàn diện trên các mặt nhiệm vụ. Tuy vậy, vẫn còn một số nhiệm vụ có kết quả thực hiện chưa cáo theo lộ trình, như: Các lĩnh vực Đất đai, Đấu thầu, Hạ tầng kỹ thuật đô thị, Quy hoạch xây dựng, Giáo dục và Đào tạo, Thi đua khen thưởng tỷ lệ số hóa kết quả TTHC chưa cao, đặc biệt lĩnh vực đất đai đối với cấp xã chưa triển khai số hóa hoặc có triển khai nhưng tỷ lệ còn rất thấp…

Ông Hoàng Ngọc Đan - Chủ tịch UBND thành phố, Tổ trưởng Tổ Công tác thực hiện Đề án 06 thành phố, cho biết: “Thực hiện Đề án 06, thành phố đã tích cực chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc việc triển khai, thực hiện. Đến nay, các nhiệm vụ được giao theo kế hoạch của UBND tỉnh đã cơ bản đã hoàn thành theo thời gian quy định. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện vẫn gặp một số khó khăn, vướng mắc. Do đó, thành phố sẽ tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời các nhiệm vụ được giao. Tập trung vào tổ chức tập huấn nghiệp vụ số hóa hồ sơ, kết quả trong tiếp nhận, giải quyết TTHC cho công chức, viên chức các phòng, ban, đơn vị thành phố, UBND các xã, phường theo kế hoạch. Đổng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Đề án 06 và các tiện ích khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến nhằm thúc đẩy việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị thực hiện các nội dung liên quan đến việc tiếp nhận, giải quyết TTHC trên hệ thống thông tin giải quyết TTHC”.

Mai Phương

Các tin khác