Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

274 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 4

  • Hôm nay 2349

  • Tổng 4.828.637

Mặt trận Đồng Hới phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Trong những năm qua, Ủy ban Mặt trận TQVN thành phố Đồng Hới tăng cường công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân phát huy tinh thần đoàn kết, đẩy mạnh thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, từ đó, góp phần hoàn thành nhiệm vụ, mục tiêu phát triển KT- XH của địa phương.

Trên lĩnh vực kinh tế, tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện hiệu quả công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển đa ngành nghề, trong đó tập trung phát triển các ngành nghề dịch vụ du lịch, thương mại, tiểu thủ công nghiệp góp phần mang lại hiệu quả kinh tế cao. Tại các khu dân cư trên toàn thành phố diễn ra nhiều hoạt động, phong trào tích cực trong xây dựng, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận TQVN các xã, phường luôn bám sát, thực hiện tốt công tác theo Chương trình hoạt động năm; thường xuyên nắm bắt tình hình, tâm tư nguyện vọng của Nhân dân để có ý kiến với Đảng, chính quyền xem xét, giải quyết, đáp ứng được tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân địa phương, có những hoạt động cụ thể, thiết thực để không ngừng nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân.


Đồng chí Bí thư Thành uỷ Trần Phong tặng quà ngày hội tại liên khu dân cư 1,2,3 Mỹ Cương, P. Bắc Nghĩa

Xác định khối đại đoàn kết toàn dân là cơ sở thống nhất hành động thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo quốc phòng- an ninh của địa phương, hàng năm Mặt trận các cấp thành phố đã chủ động xây dựng và triển khai Kế hoạch tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, chương trình, nghị quyết về phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh.

Thường xuyên đẩy mạnh và làm tốt công tác động viên Nhân dân hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, hoạt động xã hội một cách có hiệu quả như cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”… và nhiều phong trào, Chương trình phối hợp thực hiện đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, giữ gìn an ninh, trật tự, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.