Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

277 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 7

  • Hôm nay 542

  • Tổng 5.875.039

Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Đồng Hới thực hiện hiệu quả công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Là lực lượng nòng cốt, chủ lực trong phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, cứu hộ, cứu nạn, 10 năm qua, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả và đạt được những kết quả quan trọng trong nhiệm vụ phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, cứu nạn, cứu hộ; góp phần giảm thiệt hại về người và tài sản, được cấp ủy, chính quyền thành phố tin tưởng, đánh giá cao.

Những năm qua, do tác động của biến đổi khí hậu, tình hình thời tiết, khí tượng, thủy văn diễn biến phức tạp, cực đoan, khó lường; quá trình xây dựng đô thị hóa nhanh; các hiện tượng mưa lũ, bão lụt, cháy nổ, tai nạn, sự cố trên phạm vi toàn thành phố ngày càng gia tăng. Trước yêu cầu đòi hỏi ngày càng cao của nhiệm vụ ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Đảng uỷ, Ban CHQS thành phố đã chủ động tham mưu cho Thành uỷ, UBND thành phố ban hành nhiều Nghị quyết, Chỉ thị, văn bản tổ chức, hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; tích cực, chủ động triển khai và thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp được xác định trong Nghị quyết 689-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương. Trong đó chú trọng các chủ trương, xây dựng cơ chế chỉ đạo, quản lý, điều hành công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, cứu nạn - cứu hộ. Quán triệt, triển khai thực hiện tốt các văn bản của các cấp về công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Tham mưu UBND thành phố kiện toàn Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn kiêm Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự thành phố.

Đơn vị đã xây dựng, quản lý chương trình huấn luyện; thực hiện tổ chức biên chế xây dựng lực lượng cơ quan cứu hộ - cứu nạn một cách đầy đủ. Hàng năm, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố duy trì nghiêm túc công tác tập huấn cứu hộ, cứu nạn cho 100% cán bộ dân quân tự vệ và dân quân cơ động toàn thành phố. Qua tập huấn đã nâng cao nhận thức về các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước, Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; thấy rõ tính chất khó khăn, phức tạp, những thiệt hại to lớn do thiên tai, thảm họa gây ra, hiểu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của nhiệm vụ, từ đó làm tốt công tác chuẩn bị, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Nội dung, tổ chức và phương pháp chỉ huy điều hành phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, cứu nạn - cứu hộ được Ban Chỉ huy Quân sự thành phố triển khai hiệu quả. Lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thường xuyên theo dõi, nắm chắc diễn biến tình hình khí hậu, thời tiết, thủy văn; kịp thời cảnh báo cho nhân dân di dời, tránh trú bão, lụt đảm bảo an toàn. Thực hiện có hiệu quả phương châm “4 tại chỗ” “3 sẵn sàng”, lấy phòng là chính, hạn chế thấp nhất những thiệt hại do thiên tai gây ra. Chủ động rà soát, bổ sung, hoàn thiện hệ thống kế hoạch phòng, chống thiên tai, cháy nổ, động đất, sập đổ công trình và tìm kiếm cứu nạn cho phù hợp với lực lượng, phương tiện hiện có và tình hình thực tiễn địa phương, đơn vị.

 Ban Chỉ huy Quân sự thành phố đã tập trung xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác cứu nạn, cứu hộ; nội dung, chương trình huấn luyện gắn với phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, cứu nạn, cứu hộ. Theo đó, đã triển khai chương trình huấn luyện theo quy định của Bộ Quốc phòng và Mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu của Tư lệnh Quân khu; tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng về công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn do cấp trên tổ chức. Tham mưu xây dựng, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, Phương án ứng phó bão mạnh, siêu bão. Tham mưu cho Lãnh đạo thành phố chỉ đạo, tổ chức thành công diễn tập tìm kiếm cứu nạn (năm 2017) đạt được mục đích, yêu cầu đề ra, an toàn về mọi mặt; phối hợp huy động hơn 100.000 lượt người và 1.000 phương tiện các loại tham gia xử lý 75 vụ việc trên địa bàn liên quan đến ứng phó, xử lý các tình huống thiên tai, sự cố, cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn.


Tập huấn công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn

Hàng năm tham mưu cho UBND thành phố ban hành các chỉ thị, kế hoạch tập huấn, diễn tập phòng chống bão lụt, tìm kiếm cứu nạn, phòng cháy, chữa cháy rừng cấp xã, phường tham gia diễn tập phòng thủ dân sự tỉnh (năm 2023) với 500 lượt người tham gia. Tham gia tập huấn bổ túc lái tàu xuồng cho nhân viên của cơ quan theo kế hoạch của trên.

Ngoài ra, đơn vị còn chủ trì, phối hợp với các phòng, ban ngành cấp thành phố, các cơ quan xây dựng quy chế phối hợp hoạt động tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn trong địa bàn. Các cơ quan, đơn vị duy trì và thực hiện nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực ban; theo dõi nắm chắc diễn biến tình hình các sự cố, thiên tai trên địa bàn, kịp thời thông báo cho Ban Chỉ huy Quân sự xã, phường và nhân dân, tham mưu đề xuất cấp uỷ, chính quyền địa phương triển khai các phương án ứng phó có hiệu quả. Phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, các đơn vị đứng chân trên địa bàn thành phố triển khai công tác phòng cháy, chữa cháy ở các cơ quan, đơn vị. Phối hợp Đồn Biên phòng Nhật Lệ nắm chắc số lượng, tình hình hoạt động của tàu thuyền trên biển; thông báo, cảnh báo và hướng dẫn ngư dân các biện pháp neo đậu, tránh trú bảo đảm an toàn khi bão đổ bộ hoặc hình thành trên biển có khả năng ảnh hưởng.

Cùng với đó, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố còn chủ động sửa chữa, bảo dưỡng, bảo quản phương tiện, trang bị phòng chống thiên tai, cháy nổ, cháy rừng. Tổ chức tiếp nhận, cấp phát phương tiện, trang bị, vật chất theo kế hoạch của cấp trên. Làm tốt công tác đăng ký, quản lý, sử dụng và bảo quản các loại phương tiện, vật chất phòng chống lụt bão, phòng cháy chữa cháy. Nguồn kinh phí, xăng dầu nghiệp vụ được quản lý chặt chẽ, sử dụng đúng nguyên tắc, thanh quyết toán theo quy định. Dụ trù kinh phí thuộc ngân sách địa phương bảo đảm cho tập huấn, chi trả cho lực lượng tham gia tìm kiếm cứu nạn khi được điều động, thực hiện theo Luật Phòng chống thiên tai, Thông tư số 92/2009/TT-BTC ngày 12/5/2009 của Bộ Tài chính và các văn bản hiện hành.

Bên cạnh kết quả đạt được, cơ quan quân sự tham mưu cho cấp ủy, chính quyền tiến hành công tác tuyên truyền, giáo dục chưa thực sự hiệu quả; nhận thức của một số cán bộ, đảng viên, chưa đầy đủ, toàn diện, còn tư tưởng chủ quan, đơn giản, thậm chí chấp hành chưa nghiêm quy định của lực lượng chức năng còn để thiệt hại về người và tài sản. Phương tiện phòng chống thiên tai, cứu nạn, cứu hộ còn thiếu, quân số các đơn vị ít, chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; thực hiện phương châm “4 tại chỗ” ở một số đơn vị, địa phương hiệu quả chưa cao; việc triển khai thực hiện khi có thiên tai xảy ra còn lúng túng.

Thực hiện chức năng là “đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất”, thời gian tới, cán bộ, chiến sĩ BCHQS TP Đồng Hới tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 689; tổ chức hiệp đồng chặt chẽ với địa phương, các lực lượng, xây dựng phương án phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, cứu hộ - cứu nạn; sẵn sàng cơ động lực lượng tham gia tìm kiếm, cứu nạn khi có lệnh; thực hiện tốt nhiệm vụ giúp dân khi thiên tai xảy ra; tăng cường huấn luyện sử dụng trang bị chuyên ngành bảo đảm cho nhiệm vụ… góp phần bảo vệ thành phố Đồng Hới an toàn trước thiên tai.

Ly Na

Các tin khác