Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

267 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 4

  • Hôm nay 1231

  • Tổng 3.520.485

Thông báo số 141/TB-UBND ngày 07 tháng 12 năm 2009

Xem với cỡ chữ : A- A A+
Về việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ về đăng ký sử dụng đất. Tại Trung tâm một cửa liên thông thành phố Đồng Hới
 

Ngày 19/10/2009 Chính phủ có Nghị định số 88/2009/NĐ-CP về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và ngày 21/10/2009 Bộ Tài nguyên - Môi trường có Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, theo đó Chính phủ thống nhất thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất từ ngày 10/12/2009, tuy nhiên đến nay Tổng cục Quản lý đất đai vẫn chưa cung cấp phôi Giấy chứng nhận cho địa phương theo quy định. Do vậy, để thực hiện tốt chủ trương của Chính phủ, đồng thời đảm bảo cho việc giao dịch được thông suốt, UBND thành phố Đồng Hới tổ chức tiếp nhận và giải quyết hồ sơ về đăng ký sử dụng đất tại Trung tâm một cửa liên thông thành phố như sau:

1. Kể từ ngày 10/12/2009, toàn bộ mẫu giấy tờ thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận được sử dụng theo mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên - Môi trường (thay cho mẫu giấy tờ đang sử dụng).

2. Trung tâm một cửa liên thông thành phố tiếp tục tiếp nhận hồ sơ về đăng ký sử dụng đất của các tổ chức, cá nhân có nhu cầu để xử lý hồ sơ, chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho việc cấp Giấy chứng nhận. Việc cấp Giấy chứng nhận được thực hiện ngay sau khi phôi Giấy chứng nhận mới được ban hành và sẽ có thông báo cho khách hàng được rõ.

3. Đối với các hồ sơ đã tiếp nhận trước ngày 10/12/2009 nhưng chưa hoàn thành việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, UBND thành phố sẽ tiếp tục chỉ đạo xử lý hoàn thiện hồ sơ để chuẩn bị cho việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất ngay sau khi nhận được phôi Giấy chứng nhận mới.

UBND thành phố Đồng Hới thông báo để các phòng, ban liên quan, UBND các xã, phường và khách hàng có nhu cầu được biết và thực hiện. Đồng thời thành thật cáo lỗi với khách hàng về việc để quá thời gian giải quyết theo quy định đối với một số hồ sơ về đăng ký sử dụng đất của Trung tâm một cửa liên thông thành phố./.

                                                                                           TL. CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN

                                                                                            CHÁNH VĂN PHÒNG

                                                                                       (Đã ký)

                                                                                      Nguyễn Văn Duệ

Các tin khác