Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

265 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 4

  • Hôm nay 409

  • Tổng 3.457.232

Đồng Hới: Đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính

Xem với cỡ chữ : A- A A+
Thành phố Đồng Hới là trung tâmchính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, khoa học kỹ thuật của tỉnh Quảng Bình, là nơi có mật độ dân số tập trung đông nhất toàn tỉnh,  vì vậy, các nhu cầu trong lĩnh vực thủ tục hành chính của công dân và tổ chức tương đối nhiều. Để tạo điều kiện thuận lợi và giảm thời gian giải quyết công việc cho công dân và doanh nghiệp, trong những năm qua, thành phố Đồng Hới luôn chú trọng đẩy mạnh cải cách hành chính nhằm đáp ứng các yêu cầu dịch vụ, phục vụ xã hội và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, tiếp tục xây dựng nền hành chính của thành phố thật sự dân chủ, trong sạch và chuyên nghiệp. 

Xác định cải cách thủ tục hành chính là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác cải cách hành chính. Trong thời gian qua, thành phố đã tập trung chỉ đạo, tổ chức triển khai một cách tích cực, đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực và đã đạt được những kết quả quan trọng, từng bước nâng cao chất lượng hoạt động của chính quyền từ thành phố đến xã, phường góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Trong công tác chỉ đạo và triển khai thực hiện, thành phố Đồng Hới đặc biệt chú trọng đến việc xây dựng các kế hoạch, văn bản trên cơ sở bám sát các nội dung, chương trình, kế hoạch CCHC của UBND tỉnh. Thành phố cũng đã tổ chức nhiều hội nghị để phổ biến, quán triệt các văn bản của Trung ương và của tỉnh, quán triệt Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 cho cán bộ lãnh đạo các cơ quan chuyên môn, đơn vị và lãnh đạo các xã, phường; cán bộ công chức, viên chức trực tiếp giao dịch với cá nhân và tổ chức; cán bộ, công chức làm công tác nội vụ, văn phòng từ thành phố đến xã phường. Qua đó đã tạo điều kiện cho các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ CCHC với các nội dung trọng tâm, trọng điểm.

Các TTHC được áp dụng trên địa bàn thành phố và xã, phường được niêm yết công khai dưới dạng treo bảng, cùng với đó các cơ quan giải quyết TTHC đã niêm yết công khai mức thu phí, lệ phí và các giấy tờ, thành phần hồ sơ, biểu mẫu có liên quan, nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho tổ chức, công dân khi có nhu cầu tìm hiểu và chuẩn bị đầy đủ hồ sơ. Địa điểm niêm yết công khai tại trụ sở cơ quan tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, tại Trung tâm giao dịch một cửa thành phố và xã, phường; vị trí đặt bảng được bố trí ở những nơi thuận tiện nhất để cá nhân và tổ chức dễ tiếp cận, tìm hiểu, nghiên cứu, đồng thời giám sát các cơ quan, cán bộ công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ. Tính đến nay 100% cơ quan chuyên môn, UBND xã, phường thực hiện tốt việc niêm yết công khai TTHC. Bên cạnh đó, thành phố đã tạo đường kết nối (đường link) chuyên mục thủ tục hành chính từ website của tỉnh với website của thành phố và bố trí màn hình cảm ứng đặt tại Trung tâm Một cửa liên thông thành phố nhằm phục vụ nhu cầu tra cứu thông tin của các cá nhân, tổ chức trên địa bàn.
Trong quá trình thực hiện TTHC, hầu hết các cơ quan, đơn vị đều thực hiện tốt quy trình tiếp nhận, giải quyết TTHC; số lượng hồ sơ quá hạn đã giảm đáng kể so với trước đây; các cá nhân, tổ chức khi tiếp cận dịch vụ được cán bộ công chức hướng dẫn tận tình, đầy đủ, kịp thời cung cấp thông tin có liên quan, hạn chế được nhiều trường hợp công dân phải đi lại bổ sung hồ sơ nhiều lần cho một vụ việc; trong quá trình giải quyết TTHC có sổ theo dõi tiếp nhận, xử lý và trả kết quả; khi tiếp nhận hồ sơ có giấy biên nhận; đối với việc chuyển hồ sơ, giải quyết chậm trễ, yêu cầu bổ sung hồ sơ hoặc từ chối giải quyết hồ sơ đều được lập phiếu hoặc có thông báo cho cá nhân, tổ chức biết. Trong năm 2014, thành phố ban hành mẫu sổ theo dõi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả; giấy biên nhận hồ sơ, phiếu hướng dẫn bổ sung hồ sơ, phiếu chuyển hồ sơ và phiếu từ chối tiếp nhận hồ sơ nhằm thống nhất trong việc tiếp nhận hồ sơ và giải quyết TTHC trên địa bàn thành phố.
Thành phố đã thường xuyên quan tâm chỉ đạo, theo dõi, giải quyết kịp thời những vấn đề nảy sinh, vướng mắc trong quá trình thực hiện TTHC nhất là ở các cơ quan trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực đất đai, cấp phép xây dựng, chế độ chính sách... Đôn đốc việc giải quyết TTHC đúng thời hạn; đối với trường hợp quá thời hạn quy định, yêu cầu cơ quan thực hiện TTHC giải trình để từ đó có biện pháp tháo gỡ. Do đó, số lượng hồ sơ giải quyết quá hạn TTHC năm 2014 giảm hẳn so với năm 2013, cụ thể số TTHC thuộc lĩnh vực đất đai năm 2014 có 441 hồ sơ giải quyết quá hạn, giảm 25% so với cùng kỳ năm trước (năm 2013 là 588 hồ sơ quá hạn); lĩnh vực cấp phép xây dựng năm 2013 giải quyết hồ sơ quá hạn là 39 trường hợp, nhưng đến năm 2014 không có trường hợp nào trả hồ sơ quá hạn.
Để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách TTHC, thành phố đã thành lập Hội đồng thẩm định chỉ số cải cách TTHC nhằm đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, năng lực lãnh đạo, điều hành, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp. Đồng thời, đây cũng là thông tin quan trọng giúp các cơ quan, đơn vị, địa phương tự nhìn nhận, đánh giá kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân của đơn vị mình, từ đó đề ra các giải pháp chấn chỉnh, nâng cao chất lượng thực hiện công tác cải cách hành chính của đơn vị, địa phương. Năm 2014, Hội đồng thẩm định chỉ số cải cách TTHC đã kiểm tra tại 5 đơn vị xã, phường, qua kiểm tra vẫn còn một số tồn tại, vướng mắc đã được Hội đồng và các địa phương làm rõ.
Công tác duy trì hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 của thành phố được thực hiện tốt, mang lại hiệu quả thiết thực phù hợp với xu thế xây dựng nền hành chính hiện đại theo hướng công khai minh bạch; đã góp phần tích cực trong giải quyết các công việc chuyên môn của cơ quan, đơn vị. Năm 2014, Ban điều hành ISO thành phố đã sửa đổi, bổ sung lại các quy trình giải quyết TTHC theo hướng giảm bớt các giấy tờ rườm rà, thủ tục không cần thiết cũng như thời gian giải quyết công việc nhằm phục vụ tốt hơn các nhu cầu của tổ chức và công dân.
Việc tiếp nhận và trả kết quả tại bộ phận một cửa, một cửa liên thông đã được quan tâm thực hiện và có nhiều chuyển biến tích cực, số hồ sơ tồn đọng, hồ sơ quá hạn giảm; không có tình trạng nhũng nhiễu gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong việc giải quyết các thủ tục hành chính... Kết quả, bình quân mỗi năm, Trung tâm giao dịch một cửa thành phố đã tiếp nhận trên 17.000 hồ sơ, đã giải quyết đúng và trước hẹn 16.000 hồ sơ, đang trong thời hạn giải quyết và quá hạn gần 1.000 hồ sơ. Lượng hồ sơ tiếp nhận và giải quyết tại Trung tâm bình quân năm sau tăng hơn năm trước 2- 2,5 lần.
Để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong giải quyết các thủ tục hành chính, trên cơ sở phát huy hiệu quả của mô hình một cửa liên thông hiện đại tại thành phố, UBND thành phố đã tiếp tục triển khai mô hình một cửa liên thông tại xã, phường, thí điểm ở xã Bảo Ninh và phường Bắc Lý. Đề án được tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 466/QĐ-UBND ngày 14/3/2012. UBND thành phố đã tiến hành đầu tư kinh phí 800 triệu đồng (trong đó ngân sách tỉnh hỗ trợ 40%, thành phố và xã phường 60%) để mua sắm trang thiết bị gồm hệ thống máy tính, máy scan, thiết bị bảo mật thông tin và bộ màn hình cảm ứng phục vụ việc cập nhật, tra cứu thông tin giải quyết hồ sơ hành chính công, xây dựng và triển khai phần mềm một cửa điện tử nội bộ xã, phường và phần mềm liên thông giữa thành phố với xã phường để giải quyết các thủ tục liên quan đến lĩnh vực cấp giấy phép xây dựng và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Trong lĩnh vực cải cách tài chính công, các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện quản lý tài chính, tài sản công theo đúng quy định của pháp luật, chủ động sử dụng nguồn kinh phí và biên chế trong thực hiện nhiệm vụ được giao đảm bảo tiết kiệm và hiệu quả, không có vi phạm về tài chính và sử dụng tài sản công. Từ năm 2011, thành phố có 100% cơ quan, đơn vị thuộc thành phố thực hiện theo Nghị định 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2006 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính; 100% đơn vị sự nghiệp thực hiện cơ chế tự chủ theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 26/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính.
Để triển khai có hiệu quả hơn nữa công tác cải cách thủ tục hành chính, thời gian tới thành phố sẽ tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa”; thường xuyên cập nhật, hoàn thiện các quy định về thủ tục hành chính để cài đặt các phần mềm phù hợp; từng bước nhân rộng mô hình một cửa liên thông từ thành phố xuống xã, phường; tiếp tục tăng cường kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị trong việc triển khai thực hiện cải cách thủ tục hành chính.
 
 Lê Thị Thu Cúc
    


Các tin khác