Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

265 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 2

  • Hôm nay 504

  • Tổng 3.457.327

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính và đăng ký quản lý hộ tịch theo Luật Hộ tịch năm 2014

Xem với cỡ chữ : A- A A+
Ngày 07/01/2016, UBND thành phố Đồng Hới tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính và đăng ký quản lý hộ tịch theo Luật Hộ tịch năm 2014. Tham gia hội nghị có các đồng chí đại diện lãnh đạo và cán bộ phụ trách công tác kiểm soát thủ tục hành chính tại các cơ quan chuyên môn thành phố; đại diện lãnh đạo UBND các xã, phường và công chức Tư pháp - Hộ tịch.  

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe giới thiệu những nội dung cơ bản về công tác kiểm soát TTHC; cách thức rà soát, đánh giá và hướng dẫn điền biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính; hướng dẫn sử dụng, vận hành hệ thống đánh giá về kiểm soát TTHC qua chức năng quản lý số liệu báo cáo tại các đơn vị, địa phương; trao đổi, giải đáp khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính.

Tiếp đó, các đại biểu nghe giới thiệu những nội dung quan trọng của Luật hộ tịch năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Theo đó, Luật Hộ tịch năm 2014 có những nội dung mới cơ bản như: Luật đề cao vai trò quan trọng của công tác đăng ký hộ tịch, nhất là đăng ký khai sinh, cấp giấy khai sinh và số định danh cá nhân cho người được khai sinh khi đăng ký khai sinh; phân cấp về thẩm quyền đăng ký hộ tịch cho cấp chính quyền cơ sở, chuyển thẩm quyền đăng ký các việc hộ tịch có yếu tố nước ngoài từ UBND cấp tỉnh cho UBND cấp huyện; Luật quy định xây dựng cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử để lưu giữ thông tin hộ tịch của cá nhân, kết nối để cung cấp thông tin hộ tịch cơ bản của cá nhân cho Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; những quy định cải cách mạnh mẽ về trình tự, thủ tục đăng ký hộ tịch, tạo thuận lợi tối đa cho người dân. Cùng với đó, Luật Hộ tịch năm 2014 cũng quy định cá nhân có quyền lựa chọn cơ quan đăng ký hộ tịch cho mình mà không phải phụ thuộc vào nơi cư trú...
Thông qua hội nghị này, cán bộ công chức của các cơ quan chuyên môn, UBND xã, phường được nâng cao nhận thức đối với vai trò, tầm quan trọng trong công tác kiểm soát thủ tục hành chính và hiểu hơn về nghiệp vụ đăng ký, quản lý hộ tịch theo Luật Hộ tịch năm 2014.
                                                                                  Nguyễn Ngọc Nam

Các tin khác