Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

265 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 6

  • Hôm nay 1460

  • Tổng 3.391.330

UBND tỉnh ban hành quy định công khai xin lỗi tổ chức, cá nhân khi giải quyết thủ tục hành chính sai sót, quá hạn trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Để giảm hồ sơ bị chậm trễ, trả không đúng hẹn và thể hiện văn hóa ứng xử của cán bộ, công chức khi phục vụ nhân dân, ngày 19/6/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 15/2018/QĐ-UBND quy định về công khai xin lỗi tổ chức, cá nhân khi giải quyết thủ tục hành chính sai sót, quá hạn trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Theo đó, Quy định này áp dụng đối với các cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Bình có trách nhiệm giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân được cơ quan có thẩm quyền công bố; người có thẩm quyền giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính làm việc trong các cơ quan, đơn vị, địa phương; tổ chức, cá nhân có yêu cầu giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Tất cả các trường hợp khi giải quyết thủ tục hành chính sai sót, quá hạn đều phải thực hiện xin lỗi tổ chức, cá nhân kịp thời, đầy đủ, chính xác; nêu rõ lý do sai sót, trễ hạn và hẹn ngày trả kết quả giải quyết lần sau cho tổ chức, cá nhân theo quy định. Việc thực hiện xin lỗi tổ chức, cá nhân khi giải quyết thủ tục hành chính sai sót, quá hạn được thực hiện bằng xin lỗi trực tiếp, xin lỗi bằng Thư xin lỗi và thực hiện đối với từng hồ sơ cụ thể; quy định cụ thể quy trình thực hiện Thư xin lỗi và hình thức xử lý đối với cán bộ, công chức, viên chức để xảy ra tình trạng sai sót, quá hạn hoặc để hồ sơ bị mất, bị thất lạc, bị hư hỏng trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính.

Công xin lỗi khi giải quyết TTHC được coi là nét mới trong công tác cải cách hành chính, nhằm nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị trong thực hiện tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính; hạn chế tối đa tình trạng sai sót khi tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính; giảm tỷ lệ hồ sơ giải quyết quá hẹn, tạo môi trường thuận lợi cho tổ chức, cá nhân khi tham gia thực hiện thủ tục hành chính tại các cơ quan, đơn vị, tiết kiệm thời gian, chi phí, công sức của cá nhân, tổ chức thực hiện thủ tục hành chính; tạo bước tiến trong tiến trình cải cách hành chính và thể hiện văn hóa ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị trong việc góp phần xây dựng nền hành chính công theo hướng hiện đại hóa, chuyên nghiệp và vì dân trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Mai Phương

Các tin khác