Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

265 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 4

  • Hôm nay 1644

  • Tổng 3.391.514

Đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Quảng Bình năm 2018

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Ngày 04/9/2018, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 1468/KH-UBND về việc triển khai thực hiện đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước tỉnh Quảng Bình năm 2018.

Thông qua Kế hoạch này nhằm đánh giá khách quan chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính công của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh. Từ đó, các cơ quan hành chính nhà nước nắm bắt được yêu cầu, mong muốn của người dân, tổ chức để có những giải pháp cải thiện, nâng cao chất lượng phục vụ và cung ứng dịch vụ của mình nhằm nâng cao sự hài lòng và lợi ích của người dân, tổ chức.

Theo Kế hoạch, đối tượng điều tra gồm: Người dân, tổ chức đã trực tiếp đến nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công tỉnh và Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cac sở, ngành; UBND cấp huyện, cấp xã

Phạm vi điều tra tại các cơ quan hành chính cấp tỉnh: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giao thông Vận tải, Sở Xây dựng, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Tư pháp; Cơ quan hành chính cấp huyện: bao gồm 6 UBND huyện, thị xã, thành phố (trừ UBND huyện Lệ Thủy); Cơ quan hành chính cấp xã: mỗi huyện, thị xã, thành phố lựa chọn 3 đơn vị hành chính loại I, II, III điều tra trên 2 lĩnh vực/dịch vụ là Tư pháp; Lao động - Thương binh và Xã hội.

UBND tỉnh yêu cầu việc đo lường, khảo sát sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh phải đảm bảo tuân thủ đúng kế hoạch, phương pháp, phù hợp với nguồn lực được phân bổ; tiết kiệm và đạt kết quả, mục tiêu đề ra. Xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn thực hiện và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan trong việc triển khai. Kết quả phải đảm bảo tính chính xác, khách quan, phản ánh sát thực tế; giúp các cơ quan hành chính xác định được giải pháp khắc phục tồn tại, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, tổ chức.

Mai Phương

Các tin khác