Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

267 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 5

  • Hôm nay 677

  • Tổng 3.756.722

Một số kết quả đạt được và những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện các thủ tục hành chính về lĩnh vực người có công và bảo trợ xã hội

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Xác định trong thời kỳ hội nhập và phát triển kinh tế - xã hội như hiện nay thì công cuộc cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ quan trọng và cấp thiết để thực hiện mục tiêu xây dựng một nền hành chính dân chủ, trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp lấy nhân dân làm gốc. Kế thừa những thành quả đã đạt được trong cải cách hành chính trên lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội của thành phố gắn với nâng cao nhận thức, đổi mới tư duy và hành động sáng tạo; áp dụng có hiệu quả công nghệ thông tin, trong những năm qua Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội đã tích cực tham mưu cho UBND thành phố các văn bản về cải cách hành chính đồng thời tổ chức triển khai thực hiện tốt các nội dung của công tác cải cách hành chính trên lĩnh vực lao động-thương binh và xã hội, trong đó nổi bật là công tác cải cách thủ tục hành chính về lĩnh vực người có công và bảo trợ xã hội.

Với chức năng nhiệm vụ là tham mưu giúp giúp UBND thành phố quản lý nhà nước về việc làm; dạy nghề; lao động, tiền lương; tiền công; bảo hiểm xã; an toàn lao động; người có công; bảo trợ xã hội; bảo vệ và chăm sóc trẻ em; bình đẳng giới; phòng, chống tệ nạn xã hội, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố đã chủ động thường xuyên triển khai rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực được giao. Năm 2021 đã rà soát và trình UBND thành phố ban hành 24 thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội, trong đó có 16 thủ tục giải quyết các chế độ cho đối tượng người có công và thân nhân người có công, bao gồm: Thủ tục giải quyết chế đội đối với thương binh, người hưởng chính sách nhu thương binh; thủ tục lập sổ theo dõi cấp phương tiện, trợ giúp dụng cụ chỉnh hình; thủ tục giải quyết chế độ ưu đãi đối với anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng trong thời kỳ kháng chiến; thủ tục giải quyết chế độ ưu đãi trợ cấp một lần đối với người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế, người có công giúp đỡ cách mạng đã chết; thủ tục xác nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh đối với người bị thương không thuộc lực lượng công an, quân đội trong chiến tranh từ ngày 31/12/1991 trở về trước không còn giấy tờ; thủ tục bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sỹ; thủ tục trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng hoặc Bằng khen của Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Bằng khen của UBND tỉnh, thành phố thuộc Trung ương; thủ tục thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục, đào tạo đối với người có công và con của họ; thủ tục xác nhận liệt sỹ không thuộc lực lượng công an, quân đội hy sinh trong chiến tranh từ ngày 31/12/1991 trở về trước không còn giấy tờ; thủ tục thực hiện chế độ ưu đãi người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; thủ tục thực hiện chế độ ưu đãi đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; thủ tục hưởng mai táng phí đối với đối tượng thực hiện theo Nghị định 150/2006/NĐ-CP ngày 12/12/2006 của Chính phủ; thủ tục hưởng mai táng phí đối với người trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và nhà nước theo Quyết định 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 và Quyết định 188/2007/QĐ-TTg ngày 6/12/2007 của Thủ tướng Chính phủ; thủ tục hưởng mai táng phí đối với đối tượng hưởng trợ cấp theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Cămpuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc; thủ tục hưởng mai táng phí đối với đối tượng hưởng trợ cấp theo Quyết định 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế. 8 thủ tục giải quyết chế độ cho các đối tượng bảo trợ xã hội, bao gồm: Thủ tục đề nghị trợ cấp xã hội hàng tháng đối với đối tượng bảo trợ xã hội; thủ tục thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; thủ tục thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các các quận, huyện, thi xã, thành phố thuộc tỉnh (đối tượng di chuyển đến Đồng Hới và đối tượng di chuyển từ Đồng Hới đi nơi khác); thủ tục thực hiện điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với đối tượng bảo trợ xã hội; thủ tục nhận nuôi, chăm sóc đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp; thủ tục hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng đối với đối tượng bảo trợ xã hội; thủ tục hỗ trợ chi phí mai táng phí cho đối tượng bảo trợ xã hội.

Các thủ tục hành chính giải quyết các chế độ cho đối tượng người có công và thân nhân người có công; đối tượng bảo trợ xã hội được tuyên truyền rộng rãi, được niêm yết công khai và đều được thực hiện tại bộ phận Một cửa của các xã, phường và Trung tâm giao dịch Một cửa liên thông thành phố Đồng Hới. Cán bộ tiếp nhận hồ sơ tại bộ phận Một cửa có trình độ chuyên môn về lĩnh vực chính sách xã hội, am hiểu về công nghệ thông tin, có tinh thần trách nhiệm cao, thái độ phục vụ nhân dân tận tình, chu đáo, xử lý công việc nhanh nhẹn, khoa học. Việc tiếp nhận và xử lý hồ sơ về giải quyết các chế độ cho đối tượng người có công và thân nhân người có công; các đối tượng bảo trợ xã hội được thực hiện công khai, minh bạch; đảm bảo đúng quy trình, thời gian quy định. Vì vậy, đã tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đặc biệt là các đối tượng chính sách đến giao dịch được thuận lợi, dễ dàng; tránh sự đi lại nhiều lần gây phiền hà, bức xúc cho người dân. Trong năm 2021 và 3 tháng đầu năm 2022, Trung tâm giao dịch Một cửa liên thông thành phố Đồng Hới đã tiếp nhận và giải quyết 922 hồ sơ thủ tục hành chính, trong đó có 380 hồ sơ thuộc đối tượng người có công và thân nhân; 542 hồ sơ thuộc đối tượng bảo trợ xã hội. 100% hồ sơ được giải quyết và trả kết quả đảm bảo đúng thời hạn, không có hồ sơ tồn đọng quá hạn.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện các thủ tục hành chính đối với đối tượng người có công và thân nhân người có công; đối tượng bảo trợ xã hội còn gặp một số khó khăn vướng mắc đó là số lượng hồ sơ tiếp nhận hàng ngày tại Trung tâm Một cửa liên thông thành phố rất nhiều nên đôi lúc việc tiếp nhận hồ sơ từ bộ phận Một cửa của các xã, phường chưa kịp thời phần nào đã ảnh hưởng đến việc giải quyết thủ tục hành chính tại các xã, phường.

Mặc dù vẫn còn một số khó khăn vướng mắc nhưng phải nói rằng việc triển khai thực hiện các thủ tục hành chính đối với người có công và thân nhân người có công; các đối tượng bảo trợ xã hội trong thời gan qua đã đạt được những kết quả quan trọng góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ của ngành Lao động- Thương binh và Xã hội đồng thời thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính của thành phố Đồng Hới.

                                                                                                      Phòng LĐ-TB&XH Đồng Hới

Các tin khác