Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

281 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 8

  • Hôm nay 2282

  • Tổng 6.243.886

Kết quả triển khai mô hình “Công sở thân thiện cương trách nhiệm” tại các cơ quan, đơn vị gắn với thực hiện công tác CCHC trên địa bàn thành phố

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Thành ủy trong thực hiện công tác CCHC. Ủy ban nhân dân thành phố đã tổ chức quán triệt, triển khai các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai nhiệm vụ cụ thể đến các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp và UBND các xã, phường trên địa bàn thành phố.

Ngày 25/10/2021, UBND thành phố ban hành Kế hoạch số 517/KH-UBND về việc tiếp tục thực hiện và nhân rộng mô hình “Công sở thân thiện, kỷ cương, trách nhiệm” tại các cơ quan chuyên môn và UBND các xã, phường. Qua đó triển khai, chỉ đạo Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, phường căn cứ vào tình hình thực tế để xây dựng kế hoạch và thực hiện tại đơn vị, địa phương mình.

Trong 3 năm qua, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Ban Thường vụ Thành ủy, sự điều hành linh hoạt của chính quyền và sự tham gia tích cực của Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị, phong trào dân vận khéo trên lĩnh vực xây dựng chính quyền, cải cách hành chính đã tạo được sự chuyển biến tích cực theo hướng gần dân, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn, qua đó đạt được những kết quả như sau:

- Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở; nâng cao khả năng tự chủ, tự chịu trách nhiệm và chất lượng cung ứng dịch vụ công. Thực hiện các giải pháp tăng cường hiệu lực, hiệu quả điều hành của chính quyền các cấp; nâng cao vai trò, trách nhiệm, hiệu quả phối hợp của các phòng, ban, UBND các xã, phường trong chỉ đạo triển khai thực hiện cải cách hành chính, tạo được niềm tin cho Nhân dân và được đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình, tích cực hưởng ứng. Cụ thể:

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường “Công sở thân thiện, kỹ cương, trách nhiệm”. Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường đã đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị tại phòng làm việc và Bộ phận Một cửa liên thông đảm bảo gọn gàng, thoáng mát, hiện đại. Niêm yết công khai đầy đủ, kịp thời Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị mình. Tại trụ sở làm việc của các cơ quan chuyên môn và UBND các xã, phường đã lựa chọn các câu khẩu hiệu để lắp đặt các bảng khẩu hiệu tại trụ sở làm việc, phòng tiếp công dân, bộ phận Một cửa liên thông như: “Tăng cường kỷ luật, xiết chặt kỷ cương, tiếp tục đổi mới phong cách, lề lối làm việc của cán bộ, công chức, viên chức”; “Trung thành, tận tụy, sáng tạo, vì nhân dân phục vụ”… Tiêu biểu với các mô hình như: Mô hình “Kỷ luật, kỷ cương, đổi mới phong cách, lề lối làm việc tạo môi trường công sở thân thiện” của phòng Nội vụ; mô hình “Trung tâm một cửa liên  thông trách nhiệm - thân thiện - gần dân” của Văn phòng HĐND&UBND thành phố; mô hình “Công sở thân thiện vì nhân dân phục vụ” của phường Đồng Sơn; mô hình “Cán bộ, công chức gương mẫu, xây dựng cơ quan văn hóa, công sở thân thiện” của xã Bảo Ninh…qua triển khai thực hiện các mô hình, ý thức trách nhiệm, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức được nâng lên. Các đơn vị cũng đã thực hiện gửi thư chúc mừng khi gia đình có thêm thành viên mới, gửi thư chia buồn khi gia đình có người thân qua đời, thư xin lỗi khi giải quyết thủ tục hành chính quá hạn... Qua đó, tạo nên sự gần gũi, thân thiện giữa đội ngũ cán bộ, công chức và người dân khi đến giải quyết thủ tục hành chính.

- Bên cạnh các mô hình về công sở thân thiện, các mô hình về đổi mới phương thức giải quyết thủ tục hành chính để nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính đã đạt được những thành quả đáng khích lệ, cụ thể:

Với mô hình: “3 không 1 biết” trong tiếp nhận, giải quyết hồ sơ; đổi mới phương thức giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực hành chính tài chính, phòng Tài chính - Kế hoạch đã tham mưu UBND thành phố tiếp nhận và giải quyết 3.760 hồ sơ thủ tục trong lĩnh vực đăng ký hộ kinh doanh và lĩnh vực đấu thầu. Trong đó, giải quyết sớm hạn và đúng hạn 3.740 hồ sơ, đạt 99,4 %; không có hồ sơ trễ hẹn. Quá trình tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính đội ngũ công chức luôn niềm nở, nhiệt tình hướng dẫn các thành phần hồ sơ, cách thức viết các loại tờ khai, không gây phiền hà, nhũng nhiễu; mô hình: “Đảm bảo đúng - Kịp thời trong việc cấp phép xây dựng” phòng Quản lý đô thị đã tham mưu UBND thành phố đã giải quyết 4578 hồ sơ cấp phép xây dựng trước hạn và đúng hạn; mô hình: “ Nâng cao trách nhiệm, đạo đức công vụ tham mưu có hiệu quả các thủ tục hành chính về đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND thành phố” phòng Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu UBND thành phố giải quyết các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đất đai 6158 hồ sơ; trong đó có 6154 hồ sơ trước hạn và đúng hạn đạt 99.94% đảm bảo công khai, minh bạch đúng quy định của pháp luật; mô hình: “3 không 1 biết” trong tiếp nhận, giải quyết hồ sơ; đổi mới phương thức giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực hành chính tư pháp” phòng Tư pháp đã tham mưu UBND thành phố 100% các TTHC thuộc lĩnh vực tư pháp được tiếp nhận và trả kết quả thông qua Trung tâm Một cửa liên thông thành phố, rút ngắn 10% thời gian giải quyết TTHC về hộ tịch so với thời hạn quy định, 100% xã, phường triển khai chứng thực điện tử, giải quyết sớm hạn 566/568 hồ sơ, đạt 99.6%; không có hồ sơ trễ hẹn…

Công tác cải cách thủ tục hành chính gắn với nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ phận “Một cửa”, “Một cửa liên thông”, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử, tạo môi trường thuận lợi cho đầu tư, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, nâng cao sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp. Từ năm 2021, trên cơ sở UBND tỉnh triển khai chức năng đánh giá trực tuyến việc giải quyết TTHC trên của Cổng dịch vụ công tỉnh, Văn phòng HĐND-UBND thành phố đã tham mưu UBND thành phố tổ chức triển khai cho bộ một một cửa thu thập các phiếu khảo sát và cập nhật trên hệ thống. Lấy kết quả đánh giá gắn chặt với việc đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức theo quy định; Kết quả đánh giá chung của người dân và doanh nghiệp về giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố tăng mạnh qua từng năm (năm 2021 đạt 55.3%; năm 2022 đạt 80,2%; 9 tháng năm 2023 đạt 89,15 %, là một trong những địa phương dẫn đầu khối các huyện, thị xã thành phố về tỉ lệ đánh giá).

Trong nhiệm vụ tiếp công dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, kiểm tra, rà soát và tham mưu UBND thành phố giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo đạt kết quả cao, hạn chế những phần việc tồn đọng, tình trạng đơn thư vượt cấp, khiếu kiện đông người…góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố, Thanh tra thành phố xây dựng Mô hình: “Tận tụy, trách nhiệm, kịp thời trong công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân”. Qua tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, cán bộ Thanh tra thành phố đã tuyên truyền cho nhân dân các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước nói chung, pháp luật khiếu nại, tố cáo nói riêng (Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Tiếp công dân và các Nghị định hướng dẫn thi hành); tạo điều kiện thuận lợi để công dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo đúng quy định của pháp luật; giải thích, hướng dẫn theo quy định những trường hợp công dân cố tình khiếu nại, tố cáo kéo dài không có căn cứ nhằm hạn chế đơn thư khiếu nại, tố cáo vượt cấp và giảm tình trạng khiếu nại, tố cáo sai.

Mô hình “Công sở thân thiện cương trách nhiệm” tại các cơ quan, đơn vị gắn với thực hiện công tác CCHC trên địa bàn thành phố đã được triển khai sâu rộng gắn với thực hiện các phong trào thi đua yêu nước có tính bền vững, sức lan toả trong cộng đồng. Các cơ quan, đơn vị, địa phương đã có những định hướng, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ sát đúng với tình hình; Mặt trận và các đoàn thể đã tập trung vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực hưởng ứng thực hiện các nhiệm vụ xây dựng chính quyền trên địa bàn thành phố.  Kết quả thực sự đã đem lại hiệu quả thiết thực trong việc thực hiện các nhiệm vụ của địa phương, đơn vị và mang lại lợi ích thiết thực cho người dân. Những khó khăn, vướng mắc trong chỉ đạo triển khai thực hiện CCHC của thành phố đã được tháo gỡ; góp phần tích cực trong đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội; giữ gìn an ninh trật tự, ổn định tình hình nhân dân, giải quyết tốt các vấn đề nổi lên liên quan đến công tác cải cách hành chính, giải phóng mặt bằng, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh... 

Phòng Nội vụ thành phố Đồng Hới

Các tin khác