Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

281 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 11

  • Hôm nay 6238

  • Tổng 6.265.002

Tiếp tục triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ Cải cách hành chính

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Ngày 20/3, UBND thành phố Đồng Hới đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2023, triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2024.


Toàn cảnh hội nghị

Trong năm qua, công tác cải cách hành chính của thành phố luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo thường xuyên của các cấp ủy Đảng, chính quyền; trong quá trình triển khai cải cách hành chính có sự phân công, phân cấp chặt chẽ, đồng bộ giữa các ngành, các cấp, các lĩnh vực. Các nhiệm vụ trọng tâm được tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả, tỷ lệ hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn được nâng lên; xây dựng tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức… Năm 2023, chỉ số cải cách hành chính thành phố Đồng Hới đạt 90.99 điểm, xếp thứ 2/8 huyện, thị xã, thành phố, tăng 4.09 điểm và tăng 3 thứ hạng so với năm 2022. Nhiều nội dung, tiêu chí, tiêu chí thành phần có số điểm tăng vượt bậc so với năm 2022, như: Nội dung chỉ đạo; điều hành cải cách hành chính; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tài chính công; xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Hoàng Ngọc Đan - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng trong công tác cải cách hành chính năm 2023, đồng thời đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn cần tiếp tục duy trì kết quả đã thực hiện; đồng thời phát huy các điểm mạnh của từng cơ quan, đơn vị, địa phương và áp dụng đồng bộ nhiều giải pháp thiết thực. Phấn đấu tỷ lệ thanh toán trực tuyến đối với các hồ sơ thủ tục hành chính có yêu cầu thu phí, lệ phí đạt từ 50% trở lên. Thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ về xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số trên địa bàn. Đảm bảo tỷ lệ số hóa hồ sơ đạt từ 80% trở lên.