Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

267 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 1

  • Hôm nay 70

  • Tổng 3.523.289

Hiệu quả từ công tác “Dân vận khéo” trong xây dựng nông thôn mới và chỉnh trang đô thị

Xem với cỡ chữ : A- A A+
Thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, những năm qua, công tác dân vận luôn được thành phố Đồng Hới quan tâm chỉ đạo thường xuyên. Đặc biệt, khi phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong lĩnh vực xây dựng nông thôn mới và chỉnh trang đô thị được phát động theo kế hoạch số 35-KH/TU của Thành ủy Đồng Hới, các cấp, các ngành, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể trên địa bàn thành phố đã tích cực hưởng ứng, tham gia. Đến nay đã thu được nhiều kết quả quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của thành phố.

Thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU, ngày 12/7/2011 của Thành ủy Đồng Hới về thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới và kế hoạch số 35-KH/TU ngày 26/6/2012 của Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Hới, Đảng ủy các xã đã tập trung xây dựng Đề án, rà soát, đánh giá các tiêu chí đã đạt, các tiêu chí chưa đạt và đạt còn thấp để chỉ đạo phát động phong trào thi đua xây dựng các mô hình “Dân vận khéo”, tập trung vào tiêu chí về hạ tầng kinh tế kỹ thuật xã hội (gồm tiêu chí về giao thông, thủy lợi, điện, trường học, cơ sở vật chất văn hóa...); tiêu chí về kinh tế và tổ chức sản xuất; Tiêu chí về văn hóa xã hội và môi trường...

Qua 3 năm triển khai kế hoạch, đã xây dựng và thực hiện có hiệu quả 97 mô hình “Dân vận khéo” trong xây dựng hạ tầng kinh tế xã hội. Với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, nhân dân đã tích cực hưởng ứng, đóng góp hàng ngàn ngày công, hàng chục tỷ đồng xây dựng được 53,8 km đường giao thông liên thôn, liên xã; rải sỏi 8,9 km đường nội đồng, đầu tư đồng bộ và kiên cố hóa được trên 15 km kênh mương thủy lợi, phục vụ sản xuất nông nghiệp; đầu tư hệ thống điện đường theo mô hình “Thắp sáng đường quê”; các công trình trường học được đầu tư xây dựng cao tầng và kiên cố, cơ sở vật chất văn hóa được đầu tư đồng bộ, bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc theo hướng sáng, xanh, sạch, đẹp, góp phần quan trọng xây dựng các xã đạt nông thôn mới.
Trên lĩnh vực phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân đã xây dựng và thực hiện được 71 mô hình có hiệu quả. Đã tạo ra được nhiều mô hình cho thu nhập 150-200 triệu đồng/ha/năm bằng việc vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, cơ cấu mùa vụ, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào thâm canh và đưa các giống mới vào sản xuất, từng bước hình thành vùng sản xuất hàng hóa; chú trọng nhiều hơn đến chất lượng sản phẩm và giá trị thu nhập trên đơn vị diện tích sản xuất; mạnh dạn chuyển đổi diện tích đất trồng lúa năng suất thấp, bấp bênh sang trồng màu, nuôi trồng thủy sản. Chăn nuôi có bước phát triển theo hướng nâng cao chất lượng, kết hợp đa dạng hóa các loại hình; chú trọng phát triển chăn nuôi công nghiệp; quy mô, số lượng, chất lượng tổng đàn và sản phẩm chăn nuôi được tăng lên. Các mô hình đầu tư đóng mới tàu, thuyền có công suất lớn, mua sắm các trang thiết bị hiện đại phục vụ cho sản xuất, kết hợp sản xuất ngư trường thuyền thống với khai thác xa bờ các loại thủy sản có giá trị phục vụ xuất khẩu phát huy có hiệu quả, số lượng phương tiện đánh bắt phát triển nhanh. Đến nay, toàn thành phố có 526 tàu thuyền cơ giới với công suất 46.790CV, giá trị sản xuất thủy sản bình quân hàng năm 8.500 tấn. Tiểu thủ công nghiệp được chú trọng thông qua việc đẩy mạnh phát triển một số ngành nghề truyền thống như mộc mỹ nghệ, cơ khí, dịch vụ vật liệu xây dựng... nhằm giải quyết việc làm tăng thu nhập cho lao động, nhất là những địa phương thuần nông bị thu hồi đất nông nghiệp; chủ động liên kế trong sản xuất kinh doanh, tạo ra hàng hóa có chất lượng để cạnh tranh trên thị trường.
Lĩnh vực văn hóa – xã hội và môi trường có 57 mô hình được đăng ký và thực hiện có hiệu quả, tập trung vào đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, lồng ghép với phong trào xây dựng “Nếp sống văn hóa – văn minh đô thị”, phong trào “Xanh – sạch – đẹp” được nhân dân đồng tình ủng hộ.
Song song với công tác tập trung chỉ đạo của các cấp ủy Đảng trong vận động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới, Mặt trận và các đoàn thể đã tích cực hưởng ứng phát động và thực hiện có hiệu quả nhiều mô hình “Dân vận khéo” trên tất cả các lĩnh vực khác như: Hội Nông dân vận động hội viên hăng hái tham gia vào sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân; Đoàn Thanh niên với phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”; Hội Phụ nữ với phong trào “Phụ nữ chung sức xây dựng nông thôn mới”; Hội Cựu chiến binh với mô hình “Đoạn đường Cựu chiến binh tự quản”; Công Đoàn thành phố hưởng ứng phong trào thi đua “Chung tay xây dựng nông thôn mới” gắn với phong trào thi đua “Xóa nhà tạm cho hộ nghèo trên địa bàn”; Các tầng lớp nhân dân đã tích cực tham gia vào công tác xã hội hóa khuyến học, khuyến tài, hoạt động nhân đạo từ thiện, thực hiện tốt các phong trào, các cuộc vận động như “Ngày vì người nghèo”, “Đền ơn đáp nghĩa”...
Nhờ làm tốt công tác dân vận khéo nên Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Đồng Hới đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành xây dựng nông thôn mới của 4/6 xã (xã Quang Phú đạt 19/19 tiêu chí trong năm 2013; 03 xã Bảo Ninh, Đức Ninh, Thuận Đức đạt 19/19 tiêu chí trong năm 2014), hiện nay đang phấn đấu hoàn thành xây dựng nông thôn mới của 2 xã còn lại (Nghĩa Ninh và Lộc Ninh) trong năm 2015, vượt kết hoạch thành phố đề ra.
Cùng với việc thực hiện phong trào “Dân vận khéo” trong xây dựng nông thôn mới, phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong chỉnh trang đô thị cũng được các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể tích cực hưởng ứng. Sau 3 năm triển khai thực hiện kế hoạch số 35 của Ban Thường vụ Thành ủy đã tập trung chỉ đạo xây dựng và thực hiện có hiệu quả 386 mô hình. Tổng nguồn vốn đầu tư xây dựng các công trình trên địa bàn 5.927,1 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp hơn 100 tỷ đồng. Nhiều công trình trọng điểm được xây dựng, hoàn thành đưa vào sử dụng, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tạo diện mạo mới cho thành phố. Tổng số đường được rải nhựa, bê tông hóa là 457 km, chiếm tỷ lệ 83,66% trên tổng chiều dài đường giao thông đô thị; đã xây dựng trên 154,7 m2 vỉa hè, nâng tổng số diện tích được lát gạch là gần 79 m2 trên các tuyến đường; trồng mới 8.986 cây xanh ở 78 tuyến đường. Hệ thống điện chiếu sáng được cải tạo, nâng cấp, cơ bản đáp ứng nhu cầu sản xuất, đời sống của nhân dân và đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão, 100% đường phố chính có điện chiếu sáng, điện chiếu sáng tại các ngõ trong khu dân cư đạt trên 60%... Tiêu biểu cho phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong chỉnh trang đô thị là mô hình vận động nhân dân đóng góp 100% kinh phí gần 1 tỷ đồng, hiến gần 1000 m2 đất để mở rộng, bê tông hóa giao thông quy mô nhỏ dưới 3m được gần 2000m của phường Bắc Lý, Phú Hải; mô hình vận động nhân dân huy động mọi nguồn lực lát vỉa hè đường phố được gần 150.000m2, với kinh phí do nhân dân đóng góp hơn 12 tỷ đồng của phường Đồng Mỹ, Hải Đình, Đồng Phú; mô hình đoạn đường tự quản của các chi hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên của 100% các xã phường thực hiện thường xuyên, đảm bảo thông thoáng, xanh, sạch, đẹp; mô hình gia đình thực hiện “5 không, 3 sạch” của Hội Phụ nữ thành phố...
Có thể nói, sau 3 năm thực hiện kế hoạch số 05-KH/TU về thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong xây dựng nông thôn mới và chỉnh trang đô thị đã thu được nhiều kết quả quan trọng, trở thành phong trào chung của cả hệ thống chính trị và được các tầng lớp nhân dân đồng tình hưởng ứng. Nét nổi bật là phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong xây dựng nông thôn mới và chỉnh trang đô thị đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, các phong trào thi đua yêu nước góp phần làm chuyển biến nhận thức và trách nhiệm của hệ thống chính trị đối với công tác dân vận trong tình hình mới. Phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong xây dựng nông thôn mới và chỉnh trang đô thị đã thực sự phát huy quyền làm chủ của nhân dân, huy động được trí tuệ, sức sáng tạo, nguồn lực trong nhân dân, tạo thêm sức mạnh tổng hợp thực hiện tốt kết hoạch đã đề ra.
                                                                                Mai Phương

Các tin khác