Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

281 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 8

  • Hôm nay 5107

  • Tổng 6.263.868

Đồng Hới đẩy mạnh phát triển Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm”

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Thực hiện Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (Chương trình OCOP), trong thời gian qua, Thành phố Đồng Hới đã tập trung chỉ đạo quyết liệt và coi đây là nhiệm vụ trọng tâm góp phần khai thác tiềm năng, lợi thế của địa phương, mở ra cơ hội thuận lợi để người dân tham gia trong các chuỗi sản xuất, nâng cao giá trị hàng nông sản, phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn theo hướng hiệu quả, bền vững.

Xác định triển khai Chương trình OCOP là một chương trình phát triển kinh tế nông thôn trọng tâm, từ cuối năm 2018 để thực hiện chương trình này Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Hới đã có những chính sách, giải pháp phù hợp nhằm phát triển sản phẩm OCOP như: ban hành các kế hoạch, thành lập Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm tham gia Chương trình OCOP;thành lập Tổ tư vấn Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm thuộc Chương trình Mỗi xã một sản phẩm - OCOP thành phố Đồng Hới; tổ chức nhiều lớp tập huấn về OCOP cho các xã, phường và một số chủ thể OCOP có sản phẩm tiềm năng; hỗ trợ thương mại bằng việc bố trí các điểm trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP, tạo điều kiện cho các chủ thể tham gia hội chợ trên địa bàn và hội chợ các tỉnh thành khác...

Với nhiều giải pháp đồng bộ, Thành phố Đồng Hới đã thu được một số kết quả tích cực trong Chương trình OCOP. Tính đến nay, toàn thành phố có 10 sản phẩm OCOP, trong đó có 9 sản phẩm đạt 03 sao là sản phẩm: rượu sim, khoai deo, mực khô, nước mắm, thịt chim trĩ và trứng chim trĩ, rượu nếp, trứng vịt; 1 sản phẩm đạt 4 sao là sản phẩm cá chình tiến vua, cá chình thăng hoa của Công ty TNHH Mai Thịnh.

Thực tế cho thấy khi triển khai Chương trình OCOP tại thành phố Đồng Hới với những tiềm năng, thế mạnh sẵn có của địa phương, việc thực hiện có hiệu quả Chương trình sẽ là cơ sở quan trọng để thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp gắn với chế biến, kết nối thị trường tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị, góp phần phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập của người dân trên địa bàn.

Ngoài ra, để nâng tầm sản phẩm OCOP, tạo thành phong trào sâu rộng, thành phố đã đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến nội dung Chương trình OCOP thông qua nhiều hình thức như tuyên truyền trên website thành phố, phát thanh trên Đài TH-TH TP, các hội nghị, hội thảo các cuộc họp dân cũng được lồng ghép vào để tuyên truyền  nhằm nâng cao nhận thức trong cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân, nhất là chủ thể sản xuất hiểu rõ về Chương trình OCOP là chương trình phát triển kinh tế khu vực nông thôn theo hướng phát triển nội lực và gia tăng giá trị, là giải pháp nâng cao thu nhập trong chương trình xây dựng NTM, đồng thời hiểu rõ lợi ích, giá trị kinh tế tích cực trong thực hiện Chương trình OCOP. Từ đó, gắn kết sản xuất và tiêu thụ, nâng cao chất lượng sản phẩm, thể hiện đặc trưng, thế mạnh của địa phương, khuyến khích các tổ chức, cá nhân đẩy mạnh sản xuất, đầu tư, phát triển ngành nghề truyền thống, thiết thực góp phần đổi mới nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai chương trình cũng có những khó khăn, vướng mắc như: sản phẩm đặc trưng, có thế mạnh của địa phương chưa nhiều, nguồn lực hỗ trợ còn hạn chế; nhận thức của số ít người dân về Chương trình chưa thực sự đầy đủ; còn lúng túng trong lựa chọn sản phẩm, chủ yếu tập trung lựa chọn các sản phẩm sẵn có; một số cơ sở chưa chủ động đưa sản phẩm tham gia Chương trình OCOP; năng lực quản trị của các tổ chức kinh tế tham gia chương trình còn ở quy mô nhỏ, thiếu kiến thức về thị trường và phát triển sản phẩm theo chuỗi; chưa có vùng sản xuất hàng hóa tập trung, khu bán hàng, giới thiệu sản phẩm…..

Ông Đoàn Hồng Quân, Trưởng phòng Kinh tế thành phố cho biết: “Để tiếp tục thực hiện chương trình, trong thời gian tới, thành phố Đồng Hới sẽ đẩy mạnh triển khai kế hoạch thực hiện Chương trình OCOP, trọng tâm là tuyên truyền sâu rộng đến Nhân dân về nội dung chương trình, những gương điển hình tiên tiến, mô hình sản xuất tiêu biểu các sản phẩm đặt trưng và sản phẩm OCOP của thành phố; tăng cường rà soát, khuyến khích, hướng dẫn người dân, các chủ thể kinh tế tham gia Chương trình, đảm bảo sản phẩm OCOP có tính cộng đồng cao và chất lượng tốt; tổ chức đào tạo cho đội ngũ cán bộ quản lý Chương trình OCOP, chủ doanh nghiệp, HTX, chủ thể tham gia chương trình. Đồng thời, tiếp tục hỗ trợ các chủ thể nâng cấp sản phẩm mới, thực hiện tư vấn hoàn thiện sản phẩm về quy trình sản xuất, quản lý chất lượng, hồ sơ sản phẩm để đánh giá sản phẩm. Tăng cường công tác quảng bá, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm...

Chương trình mỗi xã một sản phẩm mở ra cơ hội phát triển cho các sản phẩm nông nghiệp và các sản phẩm có lợi ích của địa phương. Và hơn thế nữa, nâng cao chất lượng, mã hóa cũng như mở rộng thị trường tiêu thụ khi các sản phẩm được xếp hạng theo tiêu chuẩn đánh giá sản phẩm OCOP của chương trình sẽ góp phần tích cực thúc đẩy sản xuất, nâng cao thu nhập cho người sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Đồng Hới./.

Diệu Linh

Các tin khác