Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

265 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 8

  • Hôm nay 1406

  • Tổng 3.391.276

Thông báo về việc tuyển dụng viên chức theo chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ quy định tại Nghị định số 140/2017NĐ-CP ngày 05/12/2017 vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo thành phố năm 2021

Xem với cỡ chữ : A- A A+

 Thông báo về việc tuyển dụng viên chức theo chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ quy định tại Nghị định số 140/2017NĐ-CP ngày 05/12/2017 vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo thành phố năm 2021. Chi tiết xem tại đây:3cms/upload/huyendonghoi/File/313.pdf

Các tin khác